Redusert risiko for selvmord blant ungdom i god fysisk form

En svensk studie som omfatter over en million menn viser at god form i 18 årsalderen reduserer risiko for selvmord senere i livet.

Studien er publisert av forskere ved Sahlgrenska Academy, Universitetet i Gøteborg.  Den nye studien viser at ungdom og unge voksne i Sverige har dårligere mental helse enn deres jevnaldrende i andre vestlige land.  Antall personer i alderen 19 til 23 år som har forsøkt å ta sitt eget liv i Sverige har økt fra 115 til 460 per år i perioden 1995 – 2010.

I den samme perioden har antall selvmord i aldersgruppen 10 til 45 år økt.

Forskere har derfor forsøkt å finne faktorer som kan forebygge mental sykdom og redusere suicidal atferd.

Resultatene fra denne svenske studien baserer seg på data fra 1 136 527 menn for å undersøke om det er en sammenheng mellom fysisk form som ungdom og risiko for suicidal atferd i voksen alder.

For å måle 18 åringenes fysiske form, ble det gjennomført en utholdenhetstest på ergometersykkel i forbindelse med inntak til førstegangstjeneste.  Funnene viser at ungdommen som var i dårlig form hadde en økt risiko for suicidal atferd på 1,8 sammenlignet med dem som var i god form.

Funnene viser også at denne økte risikoen også var gjeldende hele 42 år etter avtjent militærtjenesten.

Andre nylige utgitte studier viser at trening har en svært positiv effekt på hjernefunksjonen, for eksempel produksjon av flere nerveceller. Forskerne mener at denne effekten er svært viktig å få påvirket siden flere sosiale og følelsesmessige egenskaper blir utviklet i denne perioden av livet.

Studien omfatter alle svenske menn født i perioden mellom 1950 og 1987 som fullførte inntaket til militærtjeneste.  Forskerne sammenlignet resultatene fra dette inntaket med det nasjonale registeret for sykdommer og dødsfall.

For å luke ut andre påvirkningsfaktorer som genetikk og miljø, ble også helsetilstanden til 340 000 av deltakernes søsken vurdert.

Tidligere studier
Tidligere studier gjennomført av de samme forskerne i 2012, viser at tenåringer som er i god form også har redusert risiko for lette depresjoner senere i livet.  Det påpekes at selv om ungdom med lette depresjoner ble ekskludert fra de som tok selvmord eller hadde gjennomført selvmordsforsøk, var sammenhengen mellom dårlig fysisk form og suicidal atferd stor.

Mens depresjoner kan være en viktig faktor for suicidal atferd senere i livet, er det andre og mer komplekse faktorer iblant yngre mennesker.

En teori er at hjernen blir mer motstandsdyktig til forskjellige typer stress dersom du er fysisk aktiv.

Konklusjon
Forskerne mener at trening bør bli vurdert som en preventiv aktivitet blant unge med suicidal atferd.

Kilder
M. A. I. Åberg, J. Nyberg, K. Torén, A. Sörberg, H. G. Kuhn, M. Waern. Cardiovascular fitness in early adulthood and future suicidal behaviour in men followed for up to 42 years. Psychological Medicine, 2013; DOI: 10.1017/S0033291713001207
http://www.sciencedaily.com/news/health_medicine/fitness/