Psykologiske karakteristikker kan forutsi treningseffekt på smerte

Smerte er et subjektivt fenomen som alle må forholde seg til før eller senere. En nederlandsk studie fra 2009 har undersøkt om psykologiske karakteristika kan påvirke effekten av trening på smerter i korsryggen.

Det er et velkjent og godt dokumentert fenomen at en person sitt forhold til smerte kan påvirke selve forløpet ved en skade eller sykdomstilstand. Målet med denne studien var å se om visse psykologiske karakteristikker kan forutsi resultat av fysioterapiveiledet opptrening eller kun rådgivende behandling av subakutte smerter i korsryggen.

259 personer ble vurdert gjennom spørreskjema for
•    katastrofetanker (om og i hvilken grad de trodde at plagene kunne medføre virkelig alvorlige konsekvenser),
•    mulighet for selv å kunne påvirke plagene
•    tiltro til egen evne med tanke på å trene seg bedre
•    depresjon
•    angst
•    stress

 I tillegg ble det sett på hvordan personene greide seg med smertenivå og funksjon over en periode.

Resultatene viste at alle punktene, bortsett fra ”mulighet for selv å kunne påvirke plagene”, sammenfaller med hvordan smerte og funksjon utvikler seg over tid. Det vil si at dersom en person får smerter i korsryggen vil det være store sjanse for å bli raskere bra dersom personen scorer bra på tester av overnevnte parametre.

Forfatterne konkluderer at fokus på slike psykologiske parametre kan være viktige for å forutsi prognose ved korsryggplager, samt at det kan bidra til å kartlegge noe om hvor man kan hjelpe personen.