Piriformissyndrom – hvordan behandles det?

Piriformis er en muskel som ligger inne i setet, sammen med flere andre muskler. Den kan bli kort og smertefull, og forårsake trykk på ischiasnerven.

Trykk på ischiasnerven kan gi utstråling nedover i beinet og kalles falsk ischias. Årsaken til at enkelte utvikler piriformissyndrom er flere og sammensatte. Dersom man har ryggplager øker sjansen for også å utvike sekundære stramminger i setemusklene, og dermed piriformissyndrom.

Tradisjonelt har piriformissyndrom vært behandlet med tøyninger av setemuskulaturen, sammen med tilpasning av trening slik at ikke musklene har blitt for hardt og ensidig belastet.

En studie fra universitetet på New Jersey fra 2009 viste at injeksjoner av botulinum toxin kan hjelpe på plagene. Dette er foreløpig lite brukt i Norge, og forfatterne av studien poengterer at det alltid skal foregå sammen med tøyninger og tilpasning av treningsbelastning. Tilstanden er for øvrig ingen betennelse, slik at for eksempel kortisoninjeksjoner ikke vil ha noen effekt.

Forfatterne påpeker også metodiske svakheter ved studien, spesielt lavt antall forsøkspersoner.

Referanse:
Kirschner JS, Foye PM, Cole JL. Piriformis syndrome, diagnosis and treatment. Muscle Nerve. 2009 Jul;40(1):10-8.