Overvektige spedbarn gir grunnlag for fedme i skolealder

Spedbarn som legger mye på seg allerede de første månedene i livet, har en økt risiko for fedme i skolealder.

Grunnlaget for utvikling av overvekt hos skolebarn legges allerede de første månedene av våres liv mens de fleste av oss ammes og ikke engang kan krype.

Forekomst av overvektige danske skolebarn er i dag høyere enn noensinne og rammer i tidlig alder.  Høy forekomst av overvektige barn gir også en større sannsynlighet for at de samme personene vil slite med denne overvekten i voksen alder.

Studien
En ny dansk undersøkelse gjennomført ved Institut For Sygdomsforebyggelse ved Bispebjerg Hospital, viser at en stor vektøkning allerede ved barnets første måned av livet gir en forhøyet risiko for overvekt senere i livet.
Studien baserer seg på et forskningsprosjekt med 28 000 københavnske skolebarn født i perioden 1959-67.  Resultatene fra dette prosjektet viser at en høy vektøkning måned etter måned i løpet av det første leveåret øker risikoen for fedme betraktelig.  Studien er publiser i tidsskriftet International Journal of Obesity.

Denne studien skiller seg fra andre utallige studier som tidligere har vist at stor vektøkning første leveår øker risikoen for overvekt senere i livet, ved at barna ble veid opptil 22 ganger som spedbarn og så hyppig som gjennomsnittlig 8 ganger de første 8 månedene.  I tillegg ble informasjon om hvor lenge barna ammet dokumentert.

Data i denne studien er analysert ved bruk av statistiske analyser.  Barna ble delt inn i tre grupper, den letteste tredelen, den midterste og tyngste tredel etter alder.

Resultatene viste at barn som lå i den øverste tredelen, hadde ca. 1,3 – 1,7 ganger større risiko for fedme i barndommen sammenlignet med barn med vekt som lå i den midterste tredelen.

Barn som lå på den nederste tredelen, hadde omtrent halvparten så stor risiko for å utvikle overvekt. Dersom et barn gikk opp en vektgruppe, økte risikoen for overvekt med 1,5 gang i hele barndommen. 

Disse sammenhengene var tydelig selv etter å ha korrigert barna for høy fødselsvekt, kort varighet på ammingen og lave sosial kår.

Trenger mer forskning

Forskerne påpeker at spedbarn IKKE skal settes på noen form for slankekur.

Dette kan tyde på at kimen til overvekt og skolebarn allerede blir utviklet i løpet av de første månedene av vårt leveår.

Mange spørsmål dukker opp etter en slik studie.  Skal vi bekymre oss om et spedbarn veier mer enn gjennomsnittet, skal vi begynne forebygging av overvekt i spedbarnsalder og skal spedbarn på diett?

Forskerne påpeker at spedbarn IKKE skal settes på noen form for slankekur.  Denne studien sier ikke noe om mekanismene til denne sammenhengen eller hvordan vi kan forhindre vektøkning hos spedbarn.

Det konkluderes derfor med at det trengs mer forskning som belyser faktorer til vektøkning hos spedbarn og hvordan denne vektøkningen endres i spedbarn perioden.  Overvekt hos barn er vanskelig å behandle.  Derfor er kan det hende den beste forebyggelsen er å starte allerede under graviditeten eller før befruktningen skjer. Det bør også forskes på om denne sammenhengen også gjelder for nåtidens spedbarn som ammes lenger, og hos mødre som er overvektige.

Kilder:
http://www.nature.com/ijo/journal/vaop/ncurrent/abs/ijo2012134a.html
http://videnskab.dk/krop-sundhed/fedme-bliver-grundlagt-allerede-i-spaedbarnet
Studiet er finansieret af Hjerteforeningen, Rosalie Petersens Fond, Aase and Ejner Danielsens Fond, Ph.d. skolen i molekylær metabolisme, Københavns Universitet, Novo Nordisk Fonden, Region Hovenstaden og Dansk Center for Fedmeforskning (DanORC), der er støttet det strategiske forskningsråd (bevilling 2101-06-0005).