Overvekt i svangerskapet

Gravide kvinner som er overvektige har en sterk forhøyet risiko for å få diabetes og fødselskomplikasjoner. Det viser en ny studie fra Danmark.

Overvekt og fedme er en av de viktigste risikofaktorene knyttet til graviditet og fødsel. I en oversiktsartikkel gjennomgår forskerne komplikasjonene som er forbundet med fedme og graviditet. En av tre gravide kvinner i Danmark er overvektige definert ut fra en BMI på over 25. Forholdene er trolig like i Norge. Overvekt og fedme blant kvinner i fertil alder har økt 2 – 3 ganger i løpet av en generasjon i Norge.

Overvektige kvinner har større problemer med å bli gravid enn andre, og de har også en større risiko for å oppleve spontanabort. Risikoen for å utvikle svangerskapsforgiftning, svangerskapsdiabetes og andre sykdommer er også større. BMI over 30 gir sju ganger økt risiko sammenlignet med normalvektige for å utvikle svangerskapsdiabetes. Selve fødselen blir også mer komplisert for overvektige kvinner.

Overvektige gravide føder ikke bare større barn; barna har selv en større risiko for å bli overvektige, med de sykdommene det kan føre med seg, samt risikoen for selv å bli overvektig når de skal føde barn. Gravide som sliter med overvekt er derfor en utfordring for helsevesenet, og forfatterne konkluderer med at overvektige kvinner som ønsker å bli gravide, bør gis råd i tide om at de bør gå ned i vekt.

De skriver at det fortsatt er forbundet med tabu å konfrontere overvektige kvinner med sine vektptoblemer, ikke minst i den sårbare perioden under graviditet og barsel. Men det er avgjørende at problemet blir tatt opp slik at kvinnene får rådgivning på en kompetent måte.

De danske forskerne påpeker at ernæring og vekst i fosterstadiet påvirker utsikten for god eller dårlig helse for barnet senere i livet, samt at overvektige kvinner har lavere nivå av folinsyre enn normalvektige kvinner.

Kilde
Vinter C, Tanvig M, et.al. Overvægtige gravide og komplikationer i relation til graviditet og fødsel. Ugeskr Læger 2012; 174: 1079.