Opptrening etter overtråkk i ankelledd

En studie fra 2010 har undersøkt om det kan være noe poeng i å supplere veiledet opptrening til ordinær kom-i-gang-trening for ankelskadde personer. Det ble gjort et sammendrag av 11 kliniske studier av høy metodisk kvalitet.

Resultatene viste at det var moderat bevis for å anbefale tilleggsøvelser for disse ankelpasientene; det kan føre til raskere og bedre rehabilitering målt som smerte og funksjon, samt raskere tilbakekomst til idrett. Resultatene tilsa imidlertid ikke at dette er noe alle bør gjennomføre, men at det må være en viss individuell vurdering for hva som er nødvendig. Forfatterne antyder to faktorer som tilsier at ekstra ankeltrening kan være fordelaktig: personer som skal tilbake på et høyt idrettslig nivå (for eksempel idretter med mye hopp/vridninger), samt personer som har hatt flere overtråkk tidligere.

Siden studien er basert på et sammendrag av andre studier finnes det ikke grunnlag for å lage et enkelt treningsprogram med bestemte øvelser.

Kilde: van Rijn RM, van Ochten J, Luijsterburg PA, van Middelkoop M, Koes BW, Bierma-Zeinstra SM. Effectiveness of additional supervised exercises compared with conventional treatment alone in patients with acute lateral ankle sprains: systematic review.