Opptrening etter meniskoperasjon

Det gjøres flere tusen operasjoner for meniskskade årlig i Norge. Det kan være litt tilfeldig hva som gjøres av opptrening. Her er noen råd.

Man skal umiddelbart etter operasjonen strekke og bøye i kneet flere ganger daglig. Instruksjon om dette skal gis av operatør, som også skal veilede om trening av lårmuskulatur. Videre trening gjøres under veiledning av fysioterapeut.

Pasienten avlaster med krykker og tillates full belastning så snart han/hun har muskulær kontroll og det ikke oppstår smerter og hevelse i leddet.

Dersom pasienten under opptreningen får vedvarende smerter og hevelse i leddet er dette vanligvis forårsaket av for stor belastning, eller for rask progresjon i treningsintensiteten. En må da redusere belastningen, ta det med roe en kort periode, samt ise ned etter trening.

Pasienten kan delta i full idrettsaktivitet når styrken i operert bein er minst 85 % av det friske bein, og har gjennomgått en periode med kontrollert funksjonell opptrening.

En opptreningsperiode gir mulighet for å forbedre andre svakheter og generell fysisk form hos pasienten. Etter ønske informeres og instrueres pasienten i denne type trening.

Det er store individuelle forskjeller når det gjelder dosering og progresjon i treningen, ut fra funn som er gjort ved inngrepet.

Ved en fersk meniskskade kan en idrettsutøver være tilbake i idretten i løpet av 4–6 uker, men etter et langvarig forløp forut for operasjonen og ved tilleggsskader som for eksempel skade på brusken og kroniske betennelser, kan det ta inntil 1 år før en er fullt restituert..

For en arbeidstaker er det de fysiske krav på jobben som bestemmer når han / hun er tilbake i jobb. 

Innhold i treningsprogrammet: Trening av bevegelighet, muskulær utholdenhet og styrke. Trening av koordinasjon / funksjonell stabilitet, og trening av global utholdenhet. Etter ca 4-6 uker kan man dosere slik: For å oppnå treningseffekt doseres belastningen slik at en får tretthetsreaksjon i muskulaturen og vansker med å utføre siste repetisjoner med god kvalitet.

En starter med 30 repetisjoner i serien, 3 – 5 serier, 3 ganger per uke. Gradvis jobber en seg ned mot 8 – 10 repetisjoner, 4 – 6 serier, 3 ganger per uke. Øvelsene gjøres hovedsakelig i vektbærende stilling, med fokus på kvalitet i utførelsen, og tempoøkning som progresjon.

Jogging / løpetrening tillates når pasienten har så god muskulær funksjon at han/hun klarer dette uten å halte.

På slutten av opptreningsperioden på ca 3-6 måneder individualiseres treningen i forhold til de krav den enkelte utsettes for i daglige aktiviteter / idrett. For en idrettsutøver er det av avgjørende betydning at han / hun mestrer maksimale krav til tempo, teknikk, kraft og utholdenhet. Styrketreningen doseres gradvis ned mot 4 – 6 repetisjoner i 4 – 5 serier.

Litteratur:
Myklebust, G og Engebretsen, L. Rehabilitering av kneskader. Idrettsskader (2002). Oslo. Gazette Bok