Operasjon den kraftigste placebo

Placeboeffekten er den målbare eller følte bedring i helse eller adferd uten virkelig medisinsk behandling, også kalt forventningseffekten. Denne effekten kan være kraftig – og den kraftigste av alle er trolig operasjon.

 

Det er gjort veldig mye forskning på placeboeffekten de siste årene, og holdningen til placeboeffekten blant forskere og helsepersonell er i ferd med å endres. Nå skal placeboeffekten tas på alvor og til og med brukes bevisst i klinisk sammenheng! Hva betyr det for oss som pasienter?

Skillet mellom fysiske reaksjoner og psykiske faktorer er i ferd med å viskes ut, og det er velkjent at våre forventninger til en effekt av behandling har stor betydning av hvordan behandlingen som sådan virker. For alle behandlere må det imidlertid være et mål å tilby tiltak som virker utover placeboeffekten, ellers vil svært mange typer behandling forklare effekten av tiltakene på sviktende grunnlag.

Hva påvirker så størrelsen på placeboeffekten? Størrelsen på våre forventninger! Vår tiltro til behandleren! Og samspillet mellom pasient og behandler! Dersom noe av dette er svakt eller negativt vil placeboeffekten også kunne bli negativ, det som kalles noceboeffekt. Dette har opplagte konsekvenser for alle behandlere.

I den vestlige verden har operasjon den sterkeste placeboeffekten fordi vi har i snitt svært store forventninger til behandlingseffekten av en operasjon. «Bare jeg blir operert så skal alt bli bra», er en gjennomgangstone. Dessverre er det ikke alltid slik, og det kommer stadig nye studier innen mange områder av helse som viser at ikke-operativ behandling kan være like effektivt. I tillegg slipper en da å gjennomgå en operasjon, som i seg selv kan være belastende, i tillegg til at operasjoner er en svært kostbar behandlingsform for samfunnet.

En finsk studie fra 2014 på 146 personer fra 35 til 65 år med meniskskader, ble delt i to grupper; en gruppe fikk vanlig meniskoperasjon, mens en annen gruppe fikk narkose og et operasjonssnitt i huden, men uten at det ble gjort noe med menisken (såkalt sham-kirurgi). Studien var godkjent i finsk etisk komitè. Ett år etter operasjonene var det ingen forskjell i smerte og plager mellom gruppene.

  • Store eller veldig små piller har bedre effekt enn «normal» pillestørrelse
  • Piller med farge har større effekt enn kjedelige hvite, unntatt som smertestillende
  • Grønne piller er best mot angst, gule mot depresjon
  • Sprøyter bedre enn piller
  • Kjente merker bedre enn ukjente (markedsføring)
  • Piller gitt av lege har bedre effekt enn hvis den gis av sykepleier

Som pasient er det derfor avgjørende å ha en god dialog med behandler om hvilke virkningsmekanismer som er vitenskapelig dokumentert av aktuell behandling, i tillegg til placeboeffekt.

 

 

Referanse

New England Journal of Medicine, 2014.