Nytt antidopingprogram

God mottakelse på nytt antidopingprogram.

Med bakgrunn i de nye konsesjonsvilkårene for oppfølging av mulig dopingbruk på treningssentre, lanserte Antidoping Norge i fjor høst et nytt informasjons- og forebyggingsprogram. E-læringsprogrammet Rent Senter har fått en svært god mottakelse.

I skrivende stund har 176 senter en avtale med Antidoping Norge. Spennet i senter med avtaler er alt fra store kjeder til små lokale senter.

– Vi opplever at programmet er et nyttig verktøy for å bidra til økt kunnskap og bevisstgjøring omkring antidoping, sier Einar Koren, som nå er ansvarlig for oppfølging av programmet i Antidoping Norge.

Rent Senter bygger på e-læring der tre moduler er hentet fra programmet Ren Utøver som er tilpasset idrettsutøvere, og i tillegg er det laget tre moduler spesielt tilpasset antidopingarbeidet på treningssenter.

Antidoping Norge har nylig utviklet nytt informasjonsmateriell i form av en informasjonsfolder og en plakat til bruk på senter med avtale.

Artikkelen er hentet fra Antidoping Norge