Når skal jeg IKKE trene ved ryggsmerter?

Internett flommer over av råd for alle plager. Siden det er korsryggplager som rammer flest er det også veldig mange råd om tiltak ved disse plagene. Hvilke kan vi stole på?

 

Mange søker på internett for egne helseplager før de kontakter helsepersonell. Selv om søkemotorene gir vanvittige muligheter til tilgang på informasjon er det også risiko knyttet til dette. Ingen søkemotor kan fange opp alle detaljer som gjelder akkurat DIN situasjon. Så hvem skal vi stole på? Mange gjør den klassiske tabben og velger det tiltaket som passer best med egne førforestillinger, for eksempel ut fra økonomi, praktiske forhold, og hva omgangskrets kan fortelle.

For plager fra korsryggen gjelder følgende: Sosial- og helsedirektoratet har tverrfaglige komiteer som kontinuerlig jobber med oppdateringer av de nasjonale retningslinjene. Dette er basert på resultater av forskning verden over, derfor skal det være de beste rådene – selv om nettsidene ikke alltid kommer øverst på søkemotoren. Men rådene er generelle, slik at man skal kontakte egen fastlege eller fysioterapeut dersom man er usikker.

En grunn til å bli usikker kan være symptomer som man ikke automatisk kan kjenne seg igjen i ved å lese på nettet. Trening.no har tidligere omtalt korsryggplager og indikasjoner for bevegelse, trening og fysisk aktivitet. MEN dersom du har følgende symptomer skal du ta kontakt med fastlege, fysioterapeut eller manuell terapeut:

Du skal utredes nærmere med hensyn til deformitet, brudd, inflammatorisk sykdom, svulst/spredning, infeksjon, referert smerte fra indre organer, eller andre sjeldne tilstander dersom du har

• Ryggplager som debuterer, eller oppfattes annerledes enn tidligere plager, ved alder under 20 eller over 55 år

• Konstante smerter, evt. tiltagende over tid; hvilesmerter

• Generell sykdomsfølelse, feber og/eller vekttap

• Traume (akutt skade), kreft, bruk av steroider eller immunosuppressiva, stoffmisbruk

• Utbredte og eventuelle progredierende nevrologiske utfall, f eks stråling ut i foten

• Deformitet i ryggsøylen

• Uttalt morgenstivhet med varighet over en time

 

Men for de aller fleste gjelder altså ikke dette ved korsryggplager, og da gjelder dette.

 

 

 

Referanser:

 

Sosial- og helsedirektoratet, FORMI, 2007