Muskler gir liv

Tenåringsgutter med store muskler lever lengre enn de med små muskler, ifølge ny, svensk forskning fra anerkjente Karolinska Institutet. De har fulgt en million gutter i alderen 16-19 i 24 år.

Lav muskelstyrke i ungdomsårene er sterkt assosiert med en økt risiko for tidlig død fra flere viktige årsaker, antyder en stor studie publisert av British Medical Journal.

Effekten er lik godt etablerte risikofaktorer for tidlig død som å være overvektig eller har høyt blodtrykk. Funnene tyder på at for unge mennesker, spesielt de med svært lav styrke, vil det være lurt å delta i regelmessig fysisk aktivitet for å øke deres muskelstyrke.

Høy body mass index (BMI) og høyt blodtrykk i ung alder er kjente risikofaktorer for tidlig død, men om muskelstyrke i barndommen eller ungdomsårene kan forutsi dødelighet er uklart.

Forskere, ledet av professor Finn Rasmussen ved Karolinska Institutet i Sverige, fulgte en million svenske mannlige ungdommer i alderen 16 til 19 år over en periode på 24 år. Deltakerne gjennomgikk tre pålitelige muskelstyrketester ved starten av studien. BMI og blodtrykk ble også målt. Tidlig død ble definert som død før fylte 55 år.

Under oppfølgingsperioden døde 26145 deltakere (2,3% av gruppen). Selvmord var den vanligste dødsårsaken (22,3%) sammenlignet med hjerte- og karsykdommer (7,8%) eller kreft (14,9%).

Høy muskelstyrke var assosiert med en 20-35% lavere risiko for tidlig død av enhver årsak, også fra hjerte- og karsykdommer, uavhengig av BMI eller blodtrykk. Ingen tilknytning ble sett med kreftdødsfall. Sterkere ungdom hadde også en 20-30% lavere risiko for tidlig død fra selvmord, og disse hadde opp til 65% mindre sannsynlighet for å ha noen psykiatrisk diagnose, som for eksempel schizofreni og affektive lidelser. Forfatterne foreslår fra disse resultatene at fysisk svakere individer kan være mer mentalt sårbare.

Forfatterne sier videre at lav muskelstyrke hos ungdom «er en ny risikofaktor for betydelig dødsårsak i ung voksen alder, som selvmord og hjerte- og karsykdommer.» De foreslår at muskelstyrketester, spesielt håndgrepsstyrke, kunne vurderes med god pålitelighet i nesten hvilket som helst sted, herunder kliniske institusjoner, skoler og arbeidsplasser.

De konkluderer med at dette er et ytterligere argument for behovet for regelmessig fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene.

Referanse:
Low muscle strength in adolescence linked to increased risk of early death.
British Medical Journal, 2012