Motivasjon til trening kan arves

Ønsker du at barnet ditt får en fysisk aktiv livsstil, så er ditt eget aktivitetsnivå og holdning til trening en viktig bidragsyter. Vi arver vaner.

Gener spiller en rolle i forhold til vekt og kroppsfasong, men det er ikke avgjørende. Barn kan få en fornuftig vekt ved å spise sunt og være fysisk aktive. Studier har vist at barns risiko for fedme øker kraftig dersom en eller begge foreldre er overvektige eller har fedme. Holdning til fysisk aktivitet og usunne kostvaner kan arves. Dette har trolig større innvirkning på barnet enn hva gener har.

Foreldre er barnets viktigste forbilder; barn vil instinktivt gjøre som foreldrene. De er også følsomme for dine holdninger og meninger om trening og kosthold. Du kan påvirke barnet til å få et positivt forhold til sunn mat og fysisk aktivitet. Det er også du som kontrollerer hva slags mat barnet har tilgang på, og hva slags aktiviteter barnet har tilgang på. Du kan også lage regler som begrenser barnets tilgang til TV, dataspill og lignende.

Forskning har antydet at smaksløkene våre formes allerede fra vi ammes – via smakene i melken til mor. Allerede da kan vi altså begynne med å påvirke kostholdsvalgene våre barn tar – ved selv å spise og drikke sunt.

Foreldre bør også sørge for at det er en dialog med skole og andre foreldre til deres barn, slik at det er så lik holdning til fysisk aktivitet som mulig. Dette gjelder ikke minst uskrevne regler for søtmat midt i uka. Mange barnehager, skoler og SFO har egne regler om bruk av sukker og sukkerholdig mat, og de har retningslinjer som fremmer et sunt kosthold. Om det ikke er slik der ditt barn er, kan du være med på å påvirke til å lage sunnere retningslinjer. Du kan også engasjere deg personlig ved å stille som trener eller aktivitetsleder i organisert idrett for barn.

Å forebygge overvekt og fedme skjer ved at du tar sunne valg – både med tanke på hva familien spiser sammen, hvilke holdninger du har, hvor fysisk aktive dere er, og hva dere gjør sammen. Selv små livsstilsendringer kan utgjøre en betydelig forskjell over tid. Husk også at det viktigste er ikke et magisk tall på vektskålen, men å holde seg frisk og sunn!

Referanse
American Psychological Association; Acting Boldly to Change Diet and Exercise for Kids.
Norsk Helseinformasjon.