Mestring av depresjon

Fysisk aktivitet og trening har en rolle i mestring av depresjon. Og mangel på det samme kan øke sjansen for depresjoner.

Depresjoner er svært vanlige i Norge; èn av ti er til enhver tid deprimert, og omtrent halvparten av oss får en depresjon i løpet av livet. Symptomer som kan relateres til depresjon er nedstemthet, mindre latter, man kan bli glemsk og ukonsentrert, lite selvsikker, slitenhet. En deprimert er også ofte mindre villig til å finne på ting eller gjøre ting sammen med andre.

Dette er ingen «oppskrift» på hvordan forholde seg til en depresjon, og det er viktig at personer med depresjon forholder seg til helsepersonell. Men det finnes mottiltak ved depresjon som kan være nyttige å kjenne til.
Først: idensifiser ukonstruktive tanker. Tenk på forrige gang humøret ditt endret seg og du følte deg deprimert eller nedfor. Forsøk å huske hvilke tanker som gikk gjennom hodet ditt, og gjerne skriv ned noen stikkord.

Deretter: utfordre disse ukonstruktive tankene. Legg merke til hva du tenker når du opplever ubehagelige følelser eller humørendringer. Spør deg selv: hva gikk gjennom tankene mine da jeg følte meg deprimert?

Humør og sinnstilstand kan påvirkes av det du tenker og tror om en situasjon. Målet er å ikke bli forutinntatt, og unngå svart-hvitt-tankegang. Så må du bestemme deg for å utfordre disse ukonstruktive tankene. Resultatet kan bli at du oppnår en mer realistisk reaksjon ved å gjøre en selvvurdering.

Hva har dette med trening å gjøre? Mange har smerter og langvarige plager som reduserer eller hindrer det man ønsker å gjøre, og det kan bli en sorgreaksjon – et tap av funksjon eller drøm som kan gi depresjon. Det handler ikke bare om å «tenke positivt»; det handler om å legge merke til tanker som ikke hjelper på situasjonen slik den er nå. Disse tankene forårsaker ubehagelige følelser, forverrer depresjonen, og kan gi mindre trening enn nødvendig. Ved å identifisere ukonstruktive tanker, og i neste runde forsøke å kjenne de igjen og gjøre noe med dem, kan man redusere depresjonen.

Det understrekes at for å effekt av en slik tilnærming kreves systematisk innsats over lengre tid, eventuelt sammen med annen behandling.