Mer sex til menn i god form

Er du i god form kan du forlenge ditt aktive sexliv med mellom fem til syv år viser en amerikansk studie.

Da er det bekreftet igjen. Menn som tar vare på helsen sin og holder seg i god form også i voksen alder har mer sex enn menn i dårlig form. Nyheten med denne studien er at forskerne har klart å
tallfeste forskjellen.

Forskerne opplyser at menn på 55 år kan regne med 15 gode år til før det går skikkelig nedover med sexlivet. Men en veltrent 55 åring har bedre utsikter. Studien viser at disse personene kan ha et
seksuelt aktivt liv i ytterligere fem til syv år.

Det påpekes også at god sex bidrar til god helse. Studien er gjengitt i British Medical Journal.

Kilde: BMJ. 2010 Mar 9;340:c810. Sex, health, and years of sexually active life gained due to good health: evidence from two US population based cross sectional surveys of ageing.
Lindau ST, Gavrilova N Source Department of Obstetrics and Gynaecology, University of Chicago, 5841 S Maryland Avenue, MC2050, Chicago, IL 60637, USA. slindau@uchicago.edu