Mentalt stress kan gi fysiske plager

Stadig nye studier viser at mentalt stress kan være en bakenforliggende årsak til fysiske plager. Det betyr også mye for hvordan man bør behandle plagene. En stor undersøkelse fra Sverige bekrefter de uheldige virkningene av stress.

Stress kan defineres som et mønster av fysiologiske, atferdsmessige, emosjonelle eller kognitive responser til virkelige eller imaginære stimuli som oppfattes å forhindre mål eller virker truende. Stress kan deles i to hovedkategorier; akutt og langvarig stress. Akutt stress er en fysiologisk hensiktsmessig reaksjon der vi mobiliserer for å håndtere en truende situasjon – sloss eller stikk av! Ved langvarig stress, derimot, er det ikke farlige løver eller tilsvarende fysiologiske behov som på en naturlig måte håndteres av kroppen.

Ved langvarig stress kan sykdommer som involverer uspesifiserte inflammasjoner som for eksempel ved multippel sklerose, revmatiske lidelser og hjerte og kar sykdommer påvirkes. På denne måten øker stress mottakelighet for sykdom. Studier har også vist at kronisk stress har en negativ effekt på sårleging.

Av mer utbredte fysiske symptomer som følge av langvarig mentalt stress nevnes hodepine, utslett, kalde hender og føtter, slitenhet, dårlig søvn og kvalme.

Den svenske studien har fulgt 1500 kvinner siden slutten av 1960-tallet, og forskerne har studert langvarig mentalt stress sin innvirkning på fysiske plager. Uro og engstelse for arbeid, helse, familie eller konflikter med omgivelsene har vært definert som stress. Omfang av rapportert mentalt stress er fordoblet siden starten av studien. Ca 20% av kvinnene mellom 40 og 60 år oppga følelse av stress, og 40% hadde fysiske symptomer på grunn av stress.

Det ble ikke funnet sammenheng mellom stress og blodtrykk. Forfatterne påpeker den markante økningen i antall stressede kvinner. Det var ikke et mål med denne studien å se på tiltak for redusere stress (men der er andre studier tydelige på at fysisk aktivitet og trening kan ha en svært viktig rolle for mange).

Referanser
Hange D, Mehlig K, et.al. Perceived mental stress in women associated with psychosomatic symptoms, but not mortality: observations from the Population Study of Women in Gothenburg, Sweden . International Journal of General Medicine 2013; 2013:6 : 307 – 315.
Martin, G.N., Carlson, N.R. & Buskist, W. (2010). Psychology, 4th. Ed. Harlow: Pearson