Mensen årsak til økt skadeforekomst hos kvinner?

Ny studie antyder at menstruasjonssyklusen påvirker nervene som styrer muskelaktivitet.  Denne påvirkningen kan gi økt skadeforekomst mener forskere fra University of Texas-Austin.

Flere studier har vist at kvinnelige idrettsutøvere får lettere kneskader enn menn.  Mens tidligere forskning har fokusert på biomekaniske årsaker som kilde til denne forskjellen har en ny studie foreslått en annen årsak: menstruasjonssyklusen påvirker nervesystemet som kontrollerer muskelaktiviteten. Dette funnet kan gi oss nye metoder til å forebygge kneskader hos kvinnelige idrettsutøvere.

Studien ble gjennomført ved University of Texas Austin.  Her ble det gjennomført målinger av aktiviteten i de motoriske enhetene, nervefibrene og musklene de kontrollerer, rundt kvinners kne i løpet av ulike faser i menstruasjonssyklusen.  Målingene viste at en uke før menstruasjonen startet, var det større aktivitet i nervesystemet sammenlignet med tidligere fase i syklusen.  Denne ulikheten i aktivitetsnivå kan påvirke stabiliteten til kneleddet og dermed være en påvirkningsfaktor og gi økt mottakelighet til skade.

Mer enn biomekanikk?
Ulikheter I muskelstrukturen rundt kvinners kne er ofte blitt brukt som årsaksforklaring til kvinner oftere får kneskader enn menn.   Denne studien antyder at en annen faktor som forskjeller «avfyringshastighet» til nervesignalene i den motoriske enheten også kan spille en rolle.

Forsøkspersonene var kvinner i alderen 19 til 35 år. 

Forsøkspersonene gjennomførte målinger 5 ganger gjennom ulike faser i menstruasjonssyklusen. Ved hver måling fikk kvinnene satt i en elektrode inn i to muskler rundt kneleddet.  For å måle endringer i avfyringshastigheten til nervesignalene utførte kvinnene knestrekk (leg extension).

Unngå skader
Resultatene viste at avfyringsmønsteret til nervesignalene varierte etter hvilken fase kvinnene var i menstruasjonssyklusen.  Målingene viste at det var høyest avfyringsrate i luteal fase (rett etter eggløsningen).

Forskerne påpeker at de ikke er sikre på om disse målingene henger sammen med forskjellene i skadefrekvens mellom menn og kvinner.  Men de mener at dette må våre et emne for videre forskning.  Videre oppsummerer de at endringer i aktivitetsnivået til de motoriske enhetene kan gjøre kvinner generelt sett mer utsatt for skader.