Mageøvelser eller kosthold for strammere mage?

Ny studie har sammenlignet effekten av magetreningprogram og endring i kosthold mot kosthold alene for å se endringer i fettmengde rundt magen og livvidde.

Hensikten med studien har å sammenligne effekten av kosthold og et treningsprogram med styrkeøvelser for magen mot kun endring av kostholdet for å måle endringer i fettmengde rundt magen og livvidde hos overvektige kvinner.

For å finne ut av dette ble 40 overvektige kvinner delt inn i to tilfeldige grupper. Den ene gruppen gjorde bare endringer i kostholdet. Den andre gruppen gjorde endringer i kostholdet og trente mageøvelser i tillegg. Både før og etter den 12 uker lange testperioden ble følgende variabler målt: fettmengde rundt magen, livvidde, total fettprosent og kroppsvekt.

Resultatene viste av begge testgruppene gikk ned i vekt, fikk redusert fettmengde rundt magen, redusert livvidde og fettprosent. Men det var ingen signifikant forskjell mellom gruppene.

Denne studien viser at styrketreningsøvelser for magen sammen med endring i kostholdet ikke gav en større reduksjon i fettmengde rundt magen sammenlignet med å bare gjøre endringer i kostholdet.

Kilde: J Manipulative Physiol Ther. 2015 Mar 10. pii: S0161-4754(14)00274-7. doi: 10.1016/j.jmpt.2014.12.004. [Epub ahead of print] Effect of Abdominal Resistance Exercise on Abdominal Subcutaneous Fat of Obese Women: A Randomized Controlled Trial Using Ultrasound Imaging Assessments.
Kordi R. 1, Dehghani S. 2, Noormohammadpour P. 3, Rostami M. 4, Mansournia MA 5.