Livsstil påvirker risiko for å få tarmkreft

En av fire tilfeller av tarmkreft kan forebygges ved å legge om til en sunnere livsstil. Det viser en dansk undersøkelse, nylig publisert i det tunge fagtidsskriftet British Medical Journal.

Kreft i tarmen er en av de vanligste kreftformene, og prognosen dersom en får det er ikke den beste. Sykdommen er overrepresentert i de vestlige landene, noe som igjen kan bety at den vestlige livsstilen har innvirkning på utviklingen av sykdommen. Forskerne undersøkte betydningen av fysisk aktivitet, midjemål, røyking, alkohol og kost i forhold til tarmkreft.

55.500 danske kvinner og menn fra 50 til 64 år deltok i undersøkelsen. Deltagerne ble spurt om ulike livsstilsvaner i et spørreskjema, deretter ble de fulgt opp i 10 år. 678 personer fikk tarmkreft i løpet av oppfølgingsperioden. Kun èn prosent av alle de over 55.500 deltagerne svarte at de både var røykfrie, var måteholden med alkohol, hadde et sunt kosthold, var fysisk aktiv og holdt seg innenfor anbefalt midjemål. 25 prosent overholdt fire av disse rådene, 40 prosent overholdt tre og 8 prosent levde kun opp til ett eller ingen av rådene.

Teorien er at dersom man forsøker å forholde seg til fem råd for å forebygge tarmkreft, vil dette gi resultater på lang sikt. De fem rådene er 1) Unngå røyk, 2) Vær fysisk aktiv en halv time hver dag (men det er ikke nærmere presisert dose), 3) Moderer alkoholforbruket, 4) Spis sunt, og 5) Unngå å få et midjemål som overgår 102 cm for menn og 88 cm for kvinner.

Studien konkluderer med at hvis man lever opp til alle fem rådene kan antallet krefttilfeller reduseres med 23 prosent. Forutsetningen er selvfølgelig at dette er en del av livsstilen.