Lengre muskler øker effektiviteten

En ny studie fra USA viser at bevegelighet kan ha betydning for å gå og løpe mer effektivt.

Målet med studien var å undersøke om lengden på knestrekkermusklene foran på låret (quadriceps femoris) og akillessenene kunne ha betydning for hvor effektivt gange og løping ble gjennomført. Det har i flere tiår pågått en diskusjon om hvorvidt trening av bevegelighet i beina er både nødvendig og lurt.

21 mannlige langdistanseløpere ble undersøkt. De fikk målt bevegeligheten til muskulaturen i beina, sammen med hvor effektiv teknikk de hadde på ulike hastigheter gange og løping.

Resultatene viser at de med lange akillessener (altså lang leggmuskulatur) hadde bedre arbeidsøkonomi ved gange og rolig løp. Det var også en tendens til at også lengden på fremre lårmuskulatur ga bedre arbeidsøkonomi. Det betyr at de kan prestere bedre med samme arbeidskapasitet.

Artikkelen diskuterer ikke metode eller dosering for å bedre bevegeligheten. Den angir heller ingenting om hvilken bevegelighet som er nødvendig eller tilstrekkelig.

Referanse:

Hunter GR, Katsoulis K, McCarthy JP, Ogard WK, Bamman MM, Wood DS, Den Hollander JA, Blaudeau TE, Newcomer BR. Tendon length and joint flexibility are related to running economy. Med Sci Sports Exerc. 2011 Jan 21.