Kroppsfokus og prestasjonspress, hva kan vi gjøre?

Det har blitt et større fokus på forebyggende tiltak mot kroppspress. Men hva kan vi egentlig gjøre?

Les også: Reklame, media og kroppspress

Flere kjente bloggere og andre prøver å bidra til å skape endring med sunnere holdninger rundt dette hysteriske bildet unge, men også voksne, skaper seg i dagens samfunn. Dette er kjempebra. Vi trenger synlige personer i media som gjør det.

Dette feltet er jeg selv engasjert i og vil skrive litt om i denne månedens artikkel. I jobben som ernæringsrådgiver og personlig trener møter jeg mange frustrerte personer, og jeg ser også mye rundt meg blant andre folk. Derfor er det viktig med bevisste holdninger, og ikke minst kunnskap rundt dette med kropp, mat, trening og helse.

Jeg har også personlig erfaring over flere år hvor psykiske og fysiske handlinger rundt mat og trening tok overhånd. Så på bakgrunn av både faglige og egne erfaringer vil jeg sette fokus på hva vi som enkeltpersoner kan gjøre, og bli mer bevisst på for å skape minst mulig usikkerhet og dårlige opplevelser rundt disse temaene.

Det er ikke til å stikke under en stol at media og profilerte personer har utrolig stor påvirkningskraften når det gjelder dette. Men hvis alle kunne gitt litt mer «beng» i hva man leser rundt omkring og heller veid ordene sine før ting sies, tror jeg man kan løfte det enda et hakk.

Hvem er utsatt?
Jeg tror at personer kan rammes i alle aldre. Barn og ungdom, og voksne. Artikler og innlegg i media, kommentarer man kanskje får fra venner og bekjente eller noen man ikke kjenner i det hele tatt. Kanskje voksne har større evne til å riste av seg eller ikke bry seg enn hva unge har? Vi har alle forbilder, og særlig de unge. Dette kan være foreldre, trenere og kjendiser.

Hverdagen til mange i dag
Man skal prestere på skolen, jobbe ved siden av, trene masse og, spise «sunt» (hva betyr ordet sunt?) og være sosial. Jeg er enig at man skal inkludere disse tingene i livet og at dette selvfølgelig er naturlig og nødvendig. Men på hvilken måte, og i hvor stor grad skal vi strebe for å prestere på topp i alt dette på samme tid?

For hva handler det å spise sunt om? Personlig er jeg ikke glad i sunt og usunt. Betydningene er for mange veldig ulike. Hva med å spise nok mat?

Hvordan skal vi trene og hva skal vi oppnå med treningen? Vi streber etter lav fettprosent for å få muskler som synes, men bryr vi oss om helseeffektene av for lav fettprosent? Flere og flere går også veien for å få mer fyldige kroppsdeler (som ikke kommer av trening) fordi man kanskje ikke føler seg bra nok og fordi man vi se lik ut som andre.

Det bør være topp karakterer for at man skal være fornøyd, og helst en økonomi som helst dekker det meste.

Jeg blir sliten bare av tanken. Vi kan ikke prestere på alle arenaer, og kanskje i tillegg gå rundt med dårlig samvittighet for det som ikke gjøres her og nå! Alle kan ikke være supermennesker til evig tid! Ingen fortjener heller å kjenne på konstant press om ikke å strekke til eller føle seg bra nok.

Hvordan vil du ha det?
Du må bestemme deg for hvordan akkurat du vil ha det, hva som er mest viktig akkurat nå og sette ned kravene til deg selv. Også må du lære deg til å være fornøyd med det som er viktigst og det du klarer å oppnå.

Dette er store spørsmål som kan være vanskelig å svare på, men det er nødvendig. Hvis du både må jobbe og gå på skole, som er en kjempestyrke å gjøre i mine øyne, er det kanskje nødvendig å justere ned karaktermål deretter hvis tiden ikke strekker til? Så kan du være stolt og fornøyd med at du faktisk gjennomfører og står i begge deler. Hvis det kreves toppkarakterer for veien videre så må du selvfølgelig gjøre evalueringer på hvordan livet skal se ut i denne perioden. Det viktigste er at du ikke sliter deg ut og at du tillater deg å være fornøyd.

Ja, alle bør sette av tid til trening og fysisk aktivitet. Dette er viktig for mental og fysisk helse, for overskudd og energi. Men bruk tid på å finne ut hva du liker, hvor mye du har tid og overskudd til å trene i hverdagen og sett deg mål ut ifra det. Trener man store mengder uten tilstrekkelig restitusjon og hele tiden skal pushe kroppen vil det gjøre vondt verre. Og jeg skal garantere at resultater uteblir. Gi blaffen i kroppene på Instagram og fokuser på hva fysisk aktivitet gir deg, alle de gunstige effekter rundt dette og gleden av å kunne ha en kropp som kan gjøre det meste. Hvis du har store verdier og ønsker å bruke mye av tiden din på trening og idrett så må noe annet vike.

Du er bra på akkurat den måten du er og ingen er som deg! Det er unikt.

Les også: Ikke la treningen gå for langt

Du blir hva du spiser er det noe som heter. Det vil jeg på en måte si meg enig i. I treningssammenheng vil man ha en mest mulig funksjonell kropp og kunne gjøre alle slags øvelser og bevegelser. Noen bevegelser gjøres oftere enn andre fordi det er det vi liker. Kan ikke vi gjøre det samme på matfronten?

Vi kan alle inngå en avtale om at all mat er lov å spise. Ingenting er farlig eller ulovlig. Vi kan med veldig god samvittighet benytte oss av de sju matvaregruppene vi har. Også er det noen matvarer som kan inngå mer enn andre matvarer. Akkurat som at du har treningsformer/øvelser som gjøres mer enn andre. Ulike behov må tilpasses, men alt i alt så synes jeg at dette er en fin avtale.

Vi må slutte å kommentere hverandres kropper, mat og matvaner. Alle må få se ut slik de gjør uansett hvilke former og kroppssammensetning man har. Ha fokus på det positive rundt maten og måltidet. At maten smaker og ser god ut. Ha trivsel rundt måltidet med venner og familie.

Kommentarer rundt kropp kan være svært uheldig da det kan tolkes annerledes enn hva du mente. Og til slutt. Vær kritisk til saker du leser på nett, i blogger og blader. Hvilke personer er det som uttaler seg og hvor kommer kildene ifra.

Vi lever bare en gang, så ikke vær for streng med deg selv.