Kragebeinsbrudd

Brudd i kragebeinet forekommer hyppig, spesielt hos barn og unge. Over halvparten av bruddene skjer hos barn under 12 år. Kragebeinet omtales også som nøkkelbeinet og på fagspråket heter det clavicula. Hvordan skal vi forholde oss til bruddet i opptreningen?

Kragebeinsbrudd kan oppstå som følge av direkte slag mot kragebenet, støt mot skulderen fra siden, men vanligst er fallskader. Hos voksne kreves en større kraft for å brekke kragebeinet. Tilheling skjer langsommere hos voksne enn hos barn, og risikoen for komplikasjoner er store. Ved kragebeinsbrudd er det smerter på bruddstedet, og smertene forverres ved skulderbevegelser. Den skadde vil holde armen klemt innover og nær inntil kroppen, ofte støttet av den motsatte hånd, noe som begrenser draget fra armen på bruddet. Det er som regel lett å se og føle endene fra bruddet. Skulderbredden kan også bli smalere.

Førstehjelp er å holde det skadde stedet i ro. Det løses enklest ved å bruke fatle.
Målet er å få best mulig tilheling av bruddet. Behandlingen er sjelden operasjon. Brudd som står godt på plass behandles med å holde armen i ro i en fatle for å gi smertelindring. Tidligere ble det brukt såkalt 8-talls-bandasje, men dette har man nå stort sett sluttet med. Behandlingstiden er 2-4 uker, barn behandles kortere tid enn voksne. Kontroll gjøres eventuelt etter ca. 6 uker med røntgen for å sjekke tilheling. Operasjon gjøres bare ved betydelig feilstilling og hvis det er fare for at en bruddende skal skjære seg gjennom huden, eventuelt ved holdepunkter for blodkarskade eller nerveskade.

Allerede etter 1-2 uker bør man starte med øvelser med pendel- og albuebevegelser, eller så raskt som smertene tillater det. Omtrent samtidig kan man også slutte å bruke fatle. Det er i denne gro-perioden viktig å ha fokus på å opprettholde god kroppsholdning, slik at man ikke blir for foroverbøyd og lut. Mens bruddet gror kan det være lurt å putte armen i lomma under rask gange, dersom armen blir smertefull. Ergometersykling kan gjøres fra første uke etter skade, såfremt man ikke støtter seg for mye på armen. Dette kan også ha betydning for selve grostedet. Skulderbevegelser og styrkeøvelser bør begynne når bruddet er tilhelet og kan pågå i 4-12 uker.

Prognosen er god, men avhenger noe av typen brudd, pasientens alder og risiko for nye skader. Tilstanden bedrer seg vanligvis i løpet av 4-6 uker hos voksne. Tilhelingen er raskere hos barn. Vanligvis kan du gjenoppta normale daglige aktiviteter og delta i ikke-kontakt idrett ca. 6 uker etter skaden. Utøvere som driver med kontakt- og kollisjonsidretter, bør vente i 2-4 måneder slik at en er sikker på at det foreligger full beintilheling. Idrettsutøvere som får avstivet bruddstedet med plate og skruer, kan være i fysisk aktivitet etter få uker.