Kosthold og trening ved fibromyalgi

Kostholds- og treningstips for personer med fibromyalgi.

Hva er fibromyalgi?
Fibromyalgi er en revmatisk lidelse som er karakterisert av smerter i muskler, ledd og skjellett, i tillegg til utmattelse og en rekke andre symptom som for eksempel kroniske søvnproblemer og muskel spasmer. Det er flest kvinner som får fibromyalgi i en ratio 9:1 i forhold til menn. Symptomene varierer i grad og type fra person til person og er derfor ofte vanskelig å behandle og ingen eksakt kur finnes per dags dato. Det finnes smertestillende og muskelavslappende medisiner som lindrer smerten og gjør hverdagen enklere, men også trening og kosthold kan ha en positiv effekt.

Trening og fibromyalgi
Utholdenhetstrening:
Utholdenhetstrening er den treningsformen som har gitt best resultater for pasienter med fibromyalgi. Studier viser at trening med lav til moderat intensitet er mest smertelindrende, mens høy intensitetstrening er best på økning av utholdenhet. Et problem for personer med fibromyalgi er at smertene ofte begrenser hvor hardt en klare å trene, og en bør derfor starte rolig og heller øke intensiteten etter hvert om en klarer det. I tillegg til å redusere grad av de forskjellige symptomene er utholdenhetstrening positivt for hjerte- og karsystemet, og kan forebygge en rekke livsstilsproblem som kommer med innaktivitet. For personer med ekstrem smerte er det anbefalt å trene i varmebasseng siden dette redusere smerten, og en kan dermed trene med litt høyere intensitet enn ved vanlig trening. Kulde er en faktor som øker grad av symptomer, så godt trenings tøy som holder på varmen er viktig, spesielt på kalde dager.

Styrke og bevegelighetstrening:
Både styrke og bevegelighetstrening har vist seg å være effektiv i å kontrollere symptomer. Pr dags dato finnes det ikke klare retningslinjer for hvilken type treningsprogram innen styrke og bevegelighet som er mest effektivt, men det lønner seg å starte rolig og la smerte symptomene begrense hvor hardt man skal trene. Dette vil variere fra person til person, og ett treningsopplegg bør dermed tilpasses den enkeltes smertebegrensninger. 

Kosthold og fibromyalgi

Ved fibromyalgi er det viktig å spise et sunt og godt kosthold som gir kroppen best mulig forhold til å bekjempe plagene.  Et av de viktigste rådene er å få i seg mye omega 3 fettsyrer, helst gjennom fet fisk, men og gjerne som kosttilskudd. Omega 3 fettsyrer kan redusere smerter og stivhet i ledd og muskler hos revmatikere. Dette ser man blant annet godt hos eskimoer som sjelden rammes av revmatisme, og flere og flere studier viser denne positive sammenhengen. En bør prøve å få i seg fet fisk minst 3-4 ganger i uken, helst hver dag. Makrell pålegg er enkel måte å få i seg dagens dose. Om en ikke liker fisk, kan en alltids ta kosttilskudd.

E- vitamin er også viktig for revmatikeren. En ser ofte lave E-vitamin nivå hos revmatikere, mest sannsynlig fordi E-vitamin virker betennelsesdempende og blir mye brukt hos revmatikere. Studier viser at E-vitamin tilskudd kan gi en reduksjon i smerte, stivhet og hevelser, og har svært lav giftighet. Bruker man derimot blodfortynnende medisiner bør en ikke ta ekstra E-vitamin. Kombinere man E-vitamin med C-vitamin får en ofte bedre utnyttelse av E-vitaminet.

Kalsium, både med og uten D-vitamin, anbefales for revmatikere. Har du lavt inntak av meieriprodukter (melk, ost osv), kan du vurdere kalsiumtilsatte produkter eller ett tilskudd. Spiser du mye fet fisk eller tar tran får du D-vitamin der, og trenger ikke ekstra med kalsiumet.

Tilslutt er det viktig å huske på at antioksidanter bidrar til generelt bedre helse, og alltid skal inkluderes i ett sunt kosthold. Frukt og grønt inneholder rikelig med antioksidanter og er derfor viktig i kostholdet!

Kilder
Arranz et al (2010) Fibromyalgia and nutrition. What do we know? Rheumatol Int. 30(11): 1417-1427.
Mannerkorpi (2005) Exercise in fibromyalgia. Curr Opin Rheumatol. 17:190-194.
Daniel & Pirotta (2011) Fibromyalgia – Should we we be testing and treating for vitamin D deficiency? Aust Fam Physician. 40(9): 712-716.