Korsryggsmerter i elitehåndball

Helsepersonell som jobber med håndballspillere på elitenivå har rapportert korsryggsmerter som et økende problem, men omfanget har ikke har vært undersøkt tidligere. Formålet med studien var å belyse forekomsten av korsryggsmerter blant kvinnelige og mannlige eliteseriespillere i norsk håndball.

Materiale og metode
Etthundredeogtrettini spillere deltok (70 kvinner og 69 menn) i studien. Spillerne besvarte et todelt spørreskjema, del en av samtlige spillere, mens del to ble besvart av spillere med tidligere eller nåværende korsryggsmerter. Undersøkelsen ble gjennomført før kampsesongen startet.

Resultat

Åttiåtte spillere (63%) rapporterte å ha hatt korsryggsmerter i løpet av de siste 12 månedene. Smerter de siste 7 dagene ble rapportert av en tredjedel av spillerne. Det var ingen forskjell i forekomst av korsryggsmerter mellom kvinner og menn. Korsryggsmerter ble hyppigst rapportert i oppkjøringsfasen før sesongstart og midt i sesongen. Målvakter (16 stk, 80%) og bakspillere (40 stk, 70%) var hyppigst plaget med korsryggsmerter de siste 12 månedene. Overbelastning somårsak til korsryggsmertene ble rapportert av 57 spillere (59%). Førtitre spillere (49%) rapporterte tap av trening og 13 (15%) tap av kamp pga korsryggsmerter. Korsryggsmerter ble angitt ved både angrepsspill (55%) og forsvarsspill (49%). Hopp/ landinger var mest smerteprovoserende situasjon i angrep og forsvar. Femtifem spillere (66%) rapporterte å ha fått behandlingfor sine korsryggssmerter. Mannlige spillere trente i snutt mer enn kvinnelige spillere. Mannlige spillere hadde i gjennomsnitt 5 år med spill på elitenivå, mens kvinnelige spillere hadde 2,5 år.

Diskusjon/ konklusjon

Resultatene viser at korsryggsmerterer et utbredt fenomen, både hos kvinnelige og mannlige elitespillerne. Målvakter ser ut til å være den mest utsatte gruppen sammen med bakspillerne. Da dette var en pilotstudie med et begrenset utvalg av spillerne bør en ny studie undersøke hele populasjonen.

Kilde: 1,2Gundersen AC, 3, 4Myklebust G 1Fysio Vest ANS, Rud2Masterstudiet i idrettsfysioterapi, Norges idrettshøgskole, Oslo3Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, Oslo4Hjelp 24NIMI Ullevål, Oslo