Kognitiv terapi – hva er det?


Ordet kognisjon betyr det samme som tenkning.
Tankene våre, både de bevisste og de mer ubevisste, har en kraftig innvirkning på våre følelser og sinnsstemninger.
Kognitiv terapi inneholder en rekke metoder som effektivt kan endre et uønsket tankemønster.
Omfattende forskning og dokumentasjon viser at kognitiv terapi har en enestående virkning på lidelser som angst og depresjon.


Mange fastleger, psykiatere og psykologer erkjenner effektiviteten av kognitiv terapi mot angst og depresjon. Men helsevesenet i Norge vil neppe noen gang få tilstrekkelige ressurser til å kunne tilby kognitiv terapi til alle som opplever angst og depresjon. Derfor anbefaler stadig flere fastleger, psykologer og psykiatere gode selvhjelpsbøker i kognitiv terapi. Bøkene anbefales gjerne brukt i samarbeid med fastlege, psykolog eller psykiater, eller på egen hånd.

«Tenk deg glad! Håndbok!» er en selvhjelpsbok mot angst og depresjon. Flere forskningsstudier viser at “Tenk deg glad! Håndbok” har minst like god effekt som antidepressiver. I England og i Skottland skriver fastleger “Tenk deg glad! Håndbok” ut på resept. Psykolog Egil Tonning, leder av Institutt for Kognitiv Terapi i Bergen, anbefaler boken til de fleste pasienter.

Boken innledes med en lettlest innføring i den kognitive teorien som forklarer hvorfor mennesker blir deprimerte og engstelige.  Dernest forklares et vidt spekter av de ulike metodene og teknikkene som brukes til å behandle depresjon og angst.

De daglige selvhjelpsøvelsene koblet sammen med forståelsen av de kognitive feilene vi alle gjør hver dag (for eksempel at vi overgeneraliserer en uheldig opplevelse til å tro at vi faktisk er mislykkede personer) er spesielt nyttige. Boken er full av nyttige og jordnære forklaringer, øvelser og eksempler, ukentlige tester og en daglig «stemningslogg» som alle kan utføre.

Boken skal ikke bare leses en gang, men tas ned fra bokhyllen gang etter gang når du har glemt noe, eller ønsker å få hjelp til et spesielt problem. Boken viser hvordan du kan fjerne psykiske hindringer for livsglede, som for eksempel angst for å bli satt på prøve, angst for å snakke i sosiale sammenhenger, tendens til å utsette viktige arbeidsoppgaver og tvil på dine egne evner og dyktighet.

Med en dyptgående atskilt seksjon som handler om medisiner og medisinering mot psykiske lidelser, er «Tenk deg glad! Håndbok» en guide for å hjelpe mennesker til å forandre måten å tenke på, kontrollere følelsesmessige svingninger, forholde seg til oppskakende opplevelser og få det bedre med seg selv og andre mennesker.

Boken skal ikke erstatte annen nødvendig behandling, kun brukes som et supplement og forebyggende.