Knesmerte!

Meniskskader på MR er et vanlig funn hos middelaldrende og eldre, både med og uten knesmerter.
Det betyr at man skal være forsiktig med å tillegge MR-funn for mye vekt.

Dette viser en amerikansk studie gjengitt i Tidsskrift for den norske lægeforening.

MR er blitt en vanlig undersøkelse ved knesmerter. En amerikansk studie tok for seg et tilfeldig utvalg på 991 personer i alderen 50 – 90 år. Disse ble spurt om knesmerte, og det ble tatt røntgen og MR av høyre kne. Forekomsten av meniskskader i kneet var 35 % når man så på hele utvalget, og den økte med økende alder. Flertallet av meniskskadene (60 %) ble funnet hos personer uten noen form for smerte eller stivhet siste måned.

Forekomsten av meniskskader på MR var høyere i gruppen med røntgenologisk påvist kneleddsartrose (=bruskslitasje) enn gruppen uten, men det var ingen sammenheng mellom smerte/stivhet og MR-funn i artrosegruppen.

Les også om opptrening etter miniskoperasjon her.

Det er også gjort tilsvarende funn i flere lignende undersøkelser. MR-funn som viser skader på menisk og brusk er vanlige også hos personer uten kneplager. MR bør derfor ikke være første undersøkelse ved knesmerter hos pasienter over 50 år. Dersom kneet låser seg, kan det skyldes en løs bruskbeinbit eller en meniskskade, og da er det aktuelt med kirurgi. Knesmerter hos eldre skyldes oftest artrose, og meniskskaden er et ledd i den degenerative prosessen. Meniskkirurgi/operasjon alene vil da ikke hjelpe.
Et vanlig røntgenbilde i vektbærende stilling vil bedre enn MR kunne si noe om graden av artrose.

Nyere studier tyder på at veiledet opptrening kan ha minst like god effekt som operasjon hos personer som har påvist mindre skader på menisk og brusk i knærne.

Les også vår tidligere artikkel om operasjon vs. opptrening ved miniskskader.

Litteratur: Englund M, Guermazi A, Gale D et al. Incidental meniscal findings on knee MRI in middle-aged and elderly persons. N Engl J Med 2008; 359: 1108 – 15.