Kjønnsforskjeller i type skader ved styrketrening

Denne studien ser på kjønnsforskjeller i type skader ved styrketrening.

Fordeler av styrketrening kan være forbedret muskelstyrke og idrettsprestasjoner og man kan forebygge idrettsskader.  Få studier har sett på forskjeller mellom kjønn når det gjelder skader relatert til styrketrening.

Hensikten med denne studien var å undersøke kjønnsforskjeller i idrettsskader i forbindelse med styrketrening hos voksne og ungdom.

Metode

Idrettskadene ble kategorisert etter type (belastning, forstuing og brudd), årsak til skaden(ulykke, ikke ulykke), og skadested (hode, ryggsøyle, arm, hånd, ben og fot).

Forskerne hadde en hypotese at det ville være forskjeller mellom kjønn når det gjelder type, årsak til skade og hvor skaden oppstår.

Data om idrettskader ble innhentet fra det amerikanske helsevesenet og var data fra 3713 pasienter (3102 menn og 611 kvinner) i alderen 14 til 30 år.

Resultat

De statistiske analysene viste at menn hadde mer belastnings- og forstuingsskader enn kvinner mens kvinner hadde flere skader som følge av ulykker enn menn.

Den kroppsdelen som var mest skadet hos både menn (36,9 % av alle menn) og kvinner (27,4 % av alle kvinner) var kroppsstammen.  Kroppsstammen er definert som den sentrale del av kroppen fra nakke og ned til hofta minus armene.

Menn hadde mer skader i kroppsstammen enn kvinner, mens kvinner hadde mer fot og ben skader sammenlignet med menn.


Konklusjon

Funnene indikerer at menn er utsatt for mer utsatt for anstrengelsesutløste styrketreningsskader (forstuing og belastning) sammenlignet med kvinner.

Kvinner er mer utsatt for skader i ”underkropp” (ben og fot) som følge av ulykker ved styrketrening.

Sammenheng mellom idrettskader og fysisk form.

Sammenheng mellom trening og sykefravær.

Kilde: J Strength Cond Res. 2009 Oct;23(7):2061-7.Sex differences in «weightlifting» injuries presenting to United States emergency rooms. Quatman CE, Myer GD, Khoury J, Wall EJ, Hewett TE