Kjennetegn på brukere av anabole steroider

Har menn som styrketrener og bruker anabole steroider noen kjennetegn?

Er det noen forskjellige kjennetegn på menn som styrketrener og som bruker anabole androgene steroider (AAS) vs. de som ikke bruker?  Det ville forskerne finne ut.

Metode
Data til undersøkelsen er hentet fra en stor amerikansk undersøkelse, Anabolic 500.

Forsøkspersonene var 506 menn som rapporterte bruk av AAS med en gjennomsnittsalder på 29,3 år og 771 menn som ikke brukte AAS med en gjennomsnittsalder på 25,2 år.

Studien ble gjennomført ved at forsøkspersonene svarte på spørreskjema via internett.
Forsøkspersonene ble rekruttert fra diskusjonsforum fra 38 fitness-, kroppsbygging- og informasjonssider om steroider på internett.  Alle respondentene gjennomførte det nettbaserte spørreskjema som innholdt 99 ulike tema.

Resultat
De fleste (70, 4 %) av brukere av AAS var mosjonister som rapporterte om et gjennomsnittlig bruk på 11,1 ulike prestasjonsfremmende midler.  Sammenlignet med ikke brukere, rapporterte brukere av AAS et avhengighetsforhold til stoff (23,4 % vs. 11,2 %).  Brukere hadde også høyere forekomst av angst (10,1 % vs. 6,1 %) og bruk av kokain de siste 12 måneder (11,3 % vs. 4,7 %).  I tillegg rapporterte AAS brukere en historikk med seksuelt misbruk (6,1 % vs. 2,7 %).

Konklusjon
De fleste brukere av anabole steroider var mosjonister som praktiserte bruk av flere preparater.  AAS brukere rapporterer en høyere forekomst av misbruk av stoff, høyere forekomst av angst, nylig misbruk av kokain og hadde en historikk med seksuelt misbruk sammenlignet med ikke brukere.

Informasjon innhentet i denne studien kan hjelpe behandlere og forskere med å finne metoder som kan hjelpe brukere av AAS.

Kilde: Pharmacotherapy. 2011 Aug;31(8):757-66.The Anabolic 500 survey: characteristics of male users versus nonusers of anabolic-androgenic steroids for strength training. Ip EJ, Barnett MJ, Tenerowicz MJ, Perry PJ.Source Department of Pharmacy Practice, Touro University College of Pharmacy, Vallejo, California 94592, USA. eric.ip@tu.edu