Kinesiotape – hvilken funksjon har den fargerike tapen?

Kinesiotape har blitt et verktøy som flere og flere terapeuter benytter seg av. Dette er spesielt synlig på store idrettsarrangementer hvor man ser utøvere tapet både rosa, blå, svart eller beige. Hvilken funksjon har kinesiotape, og hva sier forskning?

Kinesiotape er en elastisk tape som består av 100% bomull og akryl lim. Tapen finnes i ulike farger, men har samme virkning og struktur uansett farge. Likevel er det mange som har en subjektiv opplevelse av at rosa farge gir varme, og blå farge gir kulde. 

Det var kiropraktoren og kinesiologen Kenzo Kase som oppfant kinesiotape på starten av 1970-tallet. Formålet med bruk av tapen har endret seg, og i dag blir det spesielt brukt innenfor smerte- og lymfatisk behandling, fascielle korreksjoner, ledbånd/sene overgang samt inhibering og fasilitering av muskler. Det er viktig å understreke at kinesiotape brukes sjelden som eneste behandlingsform, men som et supplement til annen behandling. Tapen sitter på huden fra 2 til ca. 8 dager, avhengig av kroppsvask, behåring etc. Det er ikke påvist bivirkninger ved bruk av kinesiotape (1).

I en nylig publikasjon med tittelen; “Kinesiotape – Fact og fashion?” av Kalron A m.fl (2) undersøkte han hva litteraturen sier om effekten av terapeutisk kinesiotaping. Denne studien sammenfatter mange studier som har undersøkt effekten av kinesiotape hos personer med enten smerter, muskel-skjellet plager, nevrologiske eller lymfatiske sykdommer. 

Når det gjelder effekt på muskel- og skjelettplager, støttet 3 av 6 studier en umiddelbar reduksjon i smerte ved å sammenligne med kontroll gruppe. Imidlertid er det ingen studier som støtter en langsiktig smertelindrende effekt ved bruk av kinesiotape. 

Ingen studier viste til forbedret muskelstyrke eller bevegelighet ved bruk kinesiotape. Heller ingen effekt er rapportert for nevrologiske tilstander. Ved bruk av kinesiotape på lymfatiske lidelser, var effekten uklar. 

På denne bakgrunn kan vi si at kinesiotape er en fargerik elastisk tape som kan være effektiv for umiddelbar smertereduksjon på muskel- og skjelettplager. Når det gjelder andre langvarige muskel-skjellet plager, nevrologiske og lymfatiske sykdommer er det ikke rapportert om merkbar effekt.

Avslutningsvis er det viktig å understreke at mer forskning er nødvendig for å få et større bilde av effekten av bruk av kinesiotape. Mange terapeuter og pasienter har gode erfaringer med bruk av tapen, selv om det foreløpig bare er dokumenterbar effekt på muskel- og skjelettsmerter. Selv om det ikke er påvist at tapen har noen bivirkninger, anbefales det likevel at kun personer som er kurset i bruk av kinesiotape legger på tapen med tanke på å få best mulig utbytte og effekt.

Kilder:
(1) Kenzo Kase, Jim Wallis, Tsuyoshi Kase (2003) Clinical therapeutic applications of the kinesio taping method. Second edition.

(2) Kalron A, Bar-Sela S (2013) A systematic review of the effectiveness of Kinesio Taping – Fact or fashion? Eur J Phys Rehabil Med (Epub ahead of print).