Kan fysisk aktivitet påvirke immunforsvaret?

Immunforsvaret er et komplekst system som sterkt kan påvirkes av fysisk aktivitet og trening. Men de største gevinstene tar lang tid å oppnå.

Immunforsvaret, eller immunsystemet, er en organisme sitt forsvar mot biologiske fremmedlegemer. Alle organismer har en form for immunforsvar, måten det fungerer på kan variere sterkt. For mennesket er immunforsvaret delt opp i en ytre og en indre del. Det indre forsvaret deles opp i to deler, det uspesifikke og det spesifikke immunsystemet.

Det ytre forsvaret består av huden, slimhinnene og andre organer (som for eksempel magesekken). Så lenge huden er «tett», er det lite som kan trenge gjennom den. Men åpne sår kan føre til infeksjoner, som igjen kan føre til alvorlige sykdommer. På samme måte vil flimmerhårene i slimhinnene i nesen og i halsen fange opp eventuelle fremmedlegemer, og om de skulle klare å komme seg forbi vil syren i magesekken ta livet av det aller meste.

Om fremmedlegemene allikevel skulle klare å ta seg forbi det ytre immunforsvaret, vil det indre forsvaret – de hvite blodcellene – gå til angrep. Disse vil prøve å drepe fremmedlegemene ved enten å «spise dem», eller ved å «sprøyte med» antistoff. Det siste skjer imidlertid bare hvis kroppen har vært utsatt for sykdommen tidligere; cellene «lærer» hvilke antistoffer som fungerer mot hver enkelt sykdom, slik at de er forberedt neste gang kroppen blir utsatt for et angrep av den samme sykdommen.

I mange tilfeller kan immunforsvaret få store problemer med å hanskes med sykdommen(e) som angriper. Da kan det bli aktuelt å tilføre kroppen et antibiotikum, en type medisin som dreper mikroorganismer. Antibiotika hjelper imidlertid kun mot infeksjoner fra bakterier, og har ingen virkning på sykdommer som er forårsaket av virus.

Effekter av fysisk trening kan virke både stimulerende og dempende på immunforsvaret sin funksjon, avhengig av treningens varighet og intensitet. Det finnes få gode studier på sammenhengen mellom trening og immunforsvar, spesielt over lang tid. Enkelte forskere tror det er holdepunkter for å si at trening hjelper med å styrke immunforsvaret på lang sikt, spesielt dersom en fysisk aktiv livsstil også medfører økt fokus på nok søvn, godt kosthold og redusert psykososialt stress.

Noen timer etter veldig hard trening kan kroppen ha økt mottagelighet for noen sykdommer, derfor er kosthold og restitusjon viktig etter trening.

Det er godt dokumentert at noen typer kreft kan forebygges ved regelmessig trening. Dette er en del av immunforsvaret.