Kan dette kosttilskuddet redusere leddvondt?

En «hype» eller vidundermiddel? Ny pilotstudie konkluderer med at Cissus quadrangularis kan redusere leddsmerter.

Hardtrening over lang tid kan resultere i betennelse og leddvondt. Et kosttilskudd som ofte blir brukt for å redusere disse smertene er Cissus quadrangularis (CQ), men det er tidligere ikke undersøkt om dette tilskuddet har noen terapeutisk effekt. Og det var dette som var hensikten med denne pilotstudien.

Forsøkspersonene var 29 friske og veltrente menn i alderen 20 til 46 år med spesifikke kroniske leddplager som skyldes hard trening over tid.  Alle menn inntok 3200 mg CQ tilskudd daglig i en periode på 8 dager.  Før og etter den 8 uker lange forsøksperioden ble det gjennomført spørreskjemaundersøkelse om grad av smerte samt gjennomført kliniske tester (måling av hjertefrekvens, blodtrykk og diverse markører i blodet).  NB! Studien hadde ikke kontrollgruppe.

Resultatene viste av forsøkspersonene fikk en reduksjon i leddsmertene.  De kliniske målingene ble ikke påvirket av kosttilskuddet.

Ut fra dette konkluderer forskerne med at en 8 ukers periode med CQ tilskudd kan redusere leddsmerter hos dette utvalget med veltrente menn.

Forskerne påpeker at dette er en pilotstudie, så det trengs flere studie for å underbygge denne konklusjonen og undersøke om resultatene også gjelder for kvinner og eldre. Videre må studiene utføres med kontrollgruppe.

Kilde:Phys Sportsmed. 2013 Sep;41(3):29-35.Cissus quadrangularis reduces joint pain in exercise-trained men: A pilot study.Bloomer RJ, Farney TM, McCarthy CG, Lee SR.SourceCardiorespiratory/Metabolic Laboratory, Department of Health and Sport Sciences, The University of Memphis, Memphis, TN. rbloomer@memphis.edu.