Intensiv trening reduserer risiko for slag

Menn som trener med moderat til hard intensitet reduserer risikoen for slag med hele 63 % .

Menn som trener regelmessig med moderat til hard intensitet i aktivitetsformer som jogging, tennis eller svømming har lavere sannsynlighet til å få slag enn menn som trener med lav intensitet eller ikke trener i det hele tatt.  Det viser en studie publiser i the medical journal of the American Academy of Neurology.

Treningen hadde ikke en beskyttende effekt på kvinner. Kvinner som regelmessig trente med moderat til høy intensitet fikk ikke redusert risiko for slag.

Studien inkluderte 3298 personer med en gjennomsnittsalder på 69 år og ble fulgt opp i en 9 års periode.  I løpet av denne tiden fikk 238 personer slag.  Av disse ble det rapportert at 41 prosent ikke trente, mens 20 % trente regelmessig med moderat til hard intensitet.

Menn som trente regelmessig hadde 63 % lavere risiko for utvikling av slag enn den inaktive gruppen.

Resultatene i denne studien er motstridende til tilsvarende studier som har funne at også trening med lav intensitet også gir en reduksjon i risiko for slag.

Kilde: American Academy of Neurology (AAN) Moderate-to-Heavy Exercise May Reduce Risk of Stroke for Men – Neurology -Stroke – http://www.health.am/ab/more/heavy-exercise-may-reduce-risk-of-stroke-for-men/#ixzz2En5VifFs