Injeksjoner ved ”senebetennelse”?

En helt ny, stor studie fra Australia, publisert i det prestisjefylte tidsskriftet Lancet, rokker ved en av de største mytene innen behandling av såkalt senebetennelse. Injeksjoner av kortison frarådes!

I medisinske miljøer har det i flere år vært en gradvis endret praksis for i hvilken grad pasienter med ”senebetennelse” skal ha injeksjoner som behandling. Men fortsatt settes kortisonsprøyter som første behandling. Det er nå stadig sterkere bevis for at dette er uheldig.

I denne oversiktsstudien ble hele 41 andre kliniske studier nøye gjennomgått med tanke på effekt av injeksjoner på senebetennelser. Det viktigste målet på om injeksjonsbehandlingen hadde noen effekt var smerte på en skala fra 0-10, hvor 0 var ”ingen smerte” og 10 var ”verst tenkelige smerte”.

Ved tennisalbue (en slags senebetennelse på utsiden av albuen) var det i gjennomsnitt god effekt av injeksjoner, men bare på kort sikt. På mellomlang og lang sikt var det ingen effekt. Forfatterne konkluderer ut fra det at injeksjonsbehandling bør frarådes ved såkalt tennisalbue, spesielt på grunn av bivirkningene og manglene smertereduksjon. Det var ingen intensjon ved denne studien å se på alternative behandlingsformer, se for øvrig andre artikler på trening.no.

Heller ikke ved smertetilstander tilknyttet sener i skulder var det angitt mellomlang- og langtidseffekt av injeksjonsbehandling. Heller ikke akillessmerter kom positivt ut for injeksjoner, verken av kortison eller andre stoffer. Forfatterne av studien tar imidlertid høyde for at det kan være enkeltpersoner som kan ha effekt av injeksjoner, samt at det kan være enkelte underdiagnoser av seneirritasjoner hvor injeksjoner kan være fordelaktig.

Referanse:
Coombes BK, Bisset L, Vicenzino B. Efficacy and safety of corticosteroid injections and other injections for management of tendinopathy: a systematic review of randomised controlled trials. Lancet. 2010 Nov 20;376(9754):1751-67. Epub 2010 Oct 21.