Inaktive ønsker å bli mer aktive

En undersøkelse av Yngvar Ommundsen ved Norges idrettshøyskole viser at inaktive ønsker å bli mer aktive.  Hva skal til for at de ikke bare ønsker det, men også gjør det?

Undersøkelsen viste at 76 % av de inaktive nordmenn som ble spurt i undersøkelsen ønsker å bli mer aktive.  Forskerne har undersøkt hva som må til for få denne gruppen mer aktiv.  De fikk følgende svar:

  • kort vei til treningstilbudet.
  • ikke være bundet av faste treningsdager
  • treningstilbudet må være tilpasset deres treningsnivå
  • å trene sammen med noen man kjenner, det hjelper å bli dratt med av venner eller kjente.

Undersøkelsen viste også at av de som var interessert i å bli mer aktive så var det 57 % som ikke var sikre å de ville få det til.  Bare 4,6 % av de spurte var sikre.  Optimismen var stigende med alderen.  I gruppa over 70 år svarte hele 58 % at de ville regelmessig begynne å trene.

Hva kjennetegner de inaktive personene?

Rapporten viser at de mangler mobiliseringskraften, nettverket, motivasjonen og overskuddet til å bli mer fysisk aktive.  Det er nettopp disse egenskapene som kjennetegner de aktive. 

Treningstips til de inaktive

Rapporten sier at majoriteten av potensielt aktive ser for seg å trene 2 til 3 ganger per uke.  Dette tilfredsstiller ikke anbefalinger for fysisk aktivitet blant voksne.  Anbefalingene oppfordrer til aktivitet i minst 30 minutter daglig slik at man blir svett og andpusten.

Ommundsen sier at litt er bedre enn ingenting, og at det viktigste å komme i gang.  Bruk kroppen når du kan og se verdien i det å sykle og gå. 

Han avslutter med at all form for fysisk aktivitet gir gevinst, ikke bare den som avsluttes med en svett treningsøkt.

Kilde: Yngvar Ommundsen, professor i idretts- og helsepsykologi ved Norges idrettshøgskole og Anita Aadland, cand polit, fra Helsedirektoratet har forfattet rapporten, på oppdrag fra Helsedirektoratet.  Kreftforeningen, Norges Bedriftsidrettsforbund og Helsedirektoratet har samarbeidet om undersøkelsen.


Artikkel er skrevet fritt fra NIH sin hjemmeside :(http://www.nih.no/templates/page____6413.aspx)