Ikke test maksimal styrke med smerter!

Mange ønsker å teste sin maksimale styrke i forbindelse med trening, ofte uttrykt ved 1 maksimal repetisjon, 1RM. Men ikke gjør det dersom du har smerter!

I en studie publisert i det norske fagtidsskriftet ”Fysioterapeuten” skriver Håvard Østerås og Tom Arild Torstensen at det blir altfor mange feilkilder dersom man vil teste muskelstyrke og samtidig har vondt under testen. Gyldigheten til en slik test vil bli veldig lav, og det er meningsløse resultater som kommer ut.

De påpeker da at det ikke er snakk om slitne eller såre muskler, men smerter fra sener og ledd tilknyttet bevegelsen. Å gjennomføre tester dersom det foreligger en akuttskade eller belastningsskade kan dessuten forverre en tilstand, spesielt gjelder dette ved rugg- og nakketilfeller.

Det refereres i artikkelen til flere andre studier hvor man har injisert smertedempende stoffer for å forbedre resultatet in tester av muskelstyrke. Man har fått spontane forbedringer i testresultat på over 200% i enkelte studier!

Dersom man ønsker å vurdere egen muskelstyrke anbefales det heller å vente til tilstanden er blitt bedre. Alternativet ved mindre alvorlige plager, som man dessuten vet hvordan reagerer på en del belastning, er å velge en test med noe lettere belastning og heller ta litt flere repetisjoner, for eksempel 5 (5RM).