Ibux og paracet for muskelvekst?

Hvilke effekter har egentlig ibux og paracet på muskelvekst, styrke og muskel-stølhet? Svaret kan overraske deg.

Vil det hemme proteinsyntesen eller kan det føre til mer muskelvekst? Følg med!

Ibuprofen er et ikke-steroid anti-inflammatorisk legemiddel (NSAID). Det brukes hovedsaklig ved smerter, som febernedsettende, ved menstruasjonsplager og for de med revmatisme. I Norge får vi kjøpt det som Ibux, Ibumentin, Brufen, Ibuprofen, ibupro og Ibumaxx (1).

Høye doser med ibuprofen har vist seg å hemme muskelproteinsyntesen etter styrketrening. En studie av Krentz og kolleger forsøkte å finne ut hvilken effekt en moderat dose på 400mg konsumert daglig etter styrketrening hadde (2). Her fant de ingen forskjeller i muskelvekst, styrke eller muskel-stølhet i løpet av studiens lengde på 6 uker. De hadde 18 forsøksobjekter; 12 menn og 6 kvinner. Den eneste muskelen de undersøkte var biceps.

En studie av Todd A. Trappe et. al. ville derimot se hva høyeste mulige dose av Ibux og Paracet utgjorde for muskelproteinsyntesen og muskel-stølhet etter høyintensitets eksentrisk trening (3). Eksentrisk trening ble brukt i studien fordi den er kjent for å skape mye muskel-stølhet. De forventet ikke at Paracet skulle hemme muskelproteinsyntesen da den fungerer gjennom andre mekanismer enn det Ibux gjør. 24 friske og utrente menn ble delt inn i 3 grupper; En Ibux-gruppe, en Paracet-gruppe og en placebo-gruppe. Alle fikk servert kostholdet sitt basert på deres daglige behov. Dette ble estimert med Harris-Benedict-formelen. De fikk 1,2g protein per kilo kroppsvekt, 55% karbohydrater og 25% fett. De sjekket jevnlig deltakernes subjektive oppfatning over muskel-stølhet samt ulike målemetoder for muskelproteinsyntese.

Deltakerne fikk kjørt seg hva gjaldt trening. De trente med 120% av deres 1RM (den maksimale vekten man klarer å løfte 1 gang). De trente leg extensions med 10-14 serier med 10 repetisjoner og 60 sekunder pause i mellom. En brutal økt. Eksentrisk trening vil si at man senker vektene, men løfter dem ikke. Det er altså lettere å holde igjen en vekt enn det er å løfte den. Deltakerne i de ulike gruppene fikk 1200mg Ibux og 4000mg Paracet fordelt over 3 like store, eller nesten like store, doser. Placebo-gruppen fikk også like mange piller som så helt like ut. Begge legemidlene når blodet på 10 minutter og når maksimal effekt på mellom en halvtime og 2 timer.

De mest interessante funnene i studien er at Ibux hemmet proteinsyntesens respons man ser etter styrketrening. Det mest overraskende er nok kanskje at man fant at Paracet også hadde en lignende effekt på proteinsyntesen. Forskerne brukte målemetoder som fant at Paracet fungerer hemmende på samme måte som Ibux gjør. Noe man ikke hadde vært klar over tidligere. Man fant også ingen forskjeller i muskel-stølhet mellom gruppene. Noe som kan være overraskende med tanke på at dette er kjente smertedempende medikamenter. Det spekuleres i at treningen var for tøff til at legemidlene hadde en signifikant effekt. Det kan også være at den måleskalaen for opplevd stølhet var for dårlig til å legge merke til små forskjeller i stølhet mellom individene (Skalaen var fra 1-9).

Todd A. Trappe måtte selvsagt utforske dette området ytterligere da den forrige studien ga mange overraskelser. I 2011 publiserte han og kollegene hans en ny studie utført på eldre menn og kvinner (4). Her fant man enda flere overraskelser. Hypotesen deres var at de samme tingene som i den forrige studien ville skje. Men det gjorde det ikke. Her fant man en økning på 25-50% i muskelmasse og styrke sammenlignet med placebo-gruppen. En mulig forklaring er at disse legemidlene ikke hemmer selve muskelbyggingen, men at både muskelprotein-nedbrytningen og oppbyggingen hemmes i ulik grad. Hvis nedbrytningen hemmes mer enn oppbyggingen vil netto protein-balanse uansett være større, og vil kunne føre til mer muskelvekst. Tidligere studier har også indikert en høyere netto protein-balanse av COX-inhibitorer som Ibux og Paracet.

 

Konklusjon

  • Det kan se ut som såkalte COX-inhibitorer som Ibux og Paracet kan ha en positiv effekt på muskelvekst gjennom en høyere netto protein-balanse.
  • Likevel er disse legemidlene kjent for å ha en del bivirkninger og trenger ikke å være heldig å innta over tid.
  • Legemidlene funker dårlig mot ekstrem stølhet fra eksentrisk trening.
  • Om du må ta en paracet eller en ibux kan du være trygg på at det ikke ødelegger for treningen din.
  • Hyppig inntak for muskelvekst anbefales ikke per i dag.

 

Referanser

  1. http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-revmatologisk-forening/Pasientinformasjon/pasientinformasjon-om-legemidler/ibuprofen-tbl/
  2. The effects of ibuprofen on muscle hypertrophy, strength, and soreness during resistance training. Joel R. Krentz, Braden Quest, Jonathan P. Farthing, Dale W. Quest, Philip D. Chilibeck. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 2008, 33:470-475, 10.1139/H08-019
  3. Effect of ibuprofen and acetaminophen on postexercise muscle protein synthesis. T. A. Trappe, F. White, C. P. Lambert, D. Cesar, M. Hellerstein, W. J. Evans. American Journal of Physiology – Endocrinology and Metabolism Published 1 March 2002 Vol. 282 no. 3, E551-E556 DOI: 10.1152/ajpendo.00352.2001
  4. Trappe TA, Carroll CC, Dickinson JM, et al. Influence of acetaminophen and ibuprofen on skeletal muscle adaptations to resistance exercise in older adults. American Journal of Physiology – Regulatory, Integrative and Comparative Physiology. 2011;300(3):R655-R662. doi:10.1152/ajpregu.00611.2010.