Hvorfor gå eller sykle til jobb og skole?

”Alle” vet at det er lurt å gå eller sykle til og fra jobb og skole. Men hvorfor er det så mange som ikke gjør det likevel? Eller: hvorfor bør man gjøre det?

Det finnes enorme mengder forskning som sier noe om fordelene ved å være i regelmessig fysisk aktivitet. I tillegg er det publisert forskning som påpeker at vi på tross av kunnskap om fordelene ved fysisk aktivitet blir stadig mindre fysisk aktive.

Og årsakene er mange og til dels sammensatte. Mens stadig flere trener på treningssentra er hverdagsaktiviteten på veg ned. Nettopp der påpeker mange at transport til og fra bør gjøres til fots eller på sykkel, dersom mulig. Ikke nødvendigvis hver dag, men hva med å starte med 2 dager per uke?


Her er noen grunner til å gjøre det:

Å gå og sykle er en god fysisk aktivitet, og fysisk aktivitet trenger alle. Sykling styrker musklene og bedrer utholdenheten.

Den viktigste motivasjonsfaktoren for enkelte er at de sparer tid. Å slå sammen transport og mosjon er tidseffektivt i hverdagen, kanskje særlig for barnefamilier. Hvis du sykler til og fra jobben, står det igjen mer av dagen til andre ting. Transport tar jo tid uansett om du går eller sitter i bil (-kø).

Å sykle er bra for miljøet. Dette kan være en motivasjon i seg selv. Mange mennesker ønsker å tenke miljø og mener det er lurt å la bilen stå.

De fleste som begynner å sykle til jobben blir i bedre form uansett intensitet. Det viktigste er å få en bra opplevelse og fortsette med aktiviteten ikke bare i noen uker, men i måneder, og helst år.