Hvordan starte trening ved et smerteproblem?

Smerter er en naturlig del av livet. Mange med smerteproblemer trenger et ekstra systematisk opplegg dersom de vil begynne å trene. Her er noen tips ved oppstart av trening.

•    Begynn i det små og planlegg treningen; tren litt og ofte (minst 2 ganger per uke)
•    Sett kortsiktige mål, f eks «denne uka skal jeg trene 2 ganger»
•    Sett langsiktige mål, f eks innen to måneder skal jeg trene 16 ganger
•    Følg med på tiden, og hold deg til planen. Ingen ekstra minutter!
•    Skriv ned antall treningsøkter
•    Tren til et fast og avtalt tidspunkt hver dag
•    Ikke press deg selv for hardt i starten
•    Øk treningsmengden per økt gradvis, over flere uker
•    Få med noen andre på treningen
•    Finn en aktivitet du liker
•    Ikke ignorer smertene, få oppfølging av fysioterapeut eller lege
•    Ta eventuelt smertestillende på forhånd
•    Belønn deg selv
•    Husk at det tar tid å skape endinger
•    Bruk musikk eller TV dersom det øker motivasjonen
•    Tren variert
•    Gjenta tydelig fordelene ved å bli mer fysisk aktiv
•    Suppler denne lista med ting du mener mangler og som er viktig for deg
•    Heng denne lista på et sted der den sees ofte