Hvordan forholde seg til kunder med spiseforstyrrelser

Hvilket ansvar har instruktøren i forhold til en person som har spiseforstyrrelser eller overtrener?

Professor i fysisk helse og aktivitet ved Norges Idrettshøgskole, Jorunn Sundgot-Borgen, mener at instruktøren skal bry seg ved å ta kontakt med kunden man tror har et problem. I Norge er det 120.000 personer med spiseforstyrrelser.

– Det finnes ulike typer for spiseforstyrrelser. De fleste tenker: er det virkelig så mange med anoreksi? Men fakta er at veldig få har anorexia nevrosa, de aller fleste lider av såkalt uspesifikke spiseforstyrrelser. Dette betyr at man bare innfrir noen av symptomene for bulimi og/eller anoreksi, sier professoren.

Det vil si at man kan være normalvektig, men samtidig ha en spiseforstyrrelse i form av overspising eller overtrening. Personer med spiseforstyrrelser representerer hele spekteret av vektkategorier, alder og begge kjønn. Første bud er i følge Sundgot-Borgen:

– Bry deg! Regn med å bli avvist, men prøv igjen. Oppfølging er viktig. Du skal oppfordre vedkommende til å ta kontakt med legen sin, og tilby deg å være en støtte hvis det faller seg naturlig, anbefaler professoren som har fagområdet Spise- og vektforstyrrelser.  

Kunnskap om problemet

I en undersøkelse som har blitt gjort blant instruktører og leger for å se om de i en gruppe kunne gjenkjenne dem med spiseforstyrrelser, viste resultatet at 32% av fitness instruktørene gjenkjente et tenkt tilfelle, sammenliknet med 88% av legene. 

Hvorfor skal instruktørene kunne noe om spiseforstyrrelser?

– Fordi mange personer med spiseforstyrrelser misbruker trening.

Sundgot-Borgen påpeker at det kan være vanskelig å se hvem som har spiseforstyrrelser, men at man som instruktør kan legge merke til endring av adferd, og ikke nødvendigvis bare vektreduksjon. Se utdrag fra Jorunn Sundgot-Borgens forelesning under Fitness Convention i Oslo, november 2011, for å få tips til hva du som instruktør kan gjøre:

Ta kontakt

– Vis din bekymring. Gå ikke bak ryggen til vedkommende, men informer direkte. Vær rollemodell ved å være tydelig på egne grenser, sier Sundgot-Borgen. 

Sundgot-Borgen er klar på hvordan det første møtet med kunden burde være.

– Vis empati, gi positiv bekreftelse, vis aktelse for symptomet og som instruktør vis din kunnskap.

Hvor kan jeg få hjelp?
• Rådgiving om spiseforstyrrelser (ROS)  www.nettros.no
• Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser (IKS) www.iks.no
• Dopingtelefonen: 800 50 200