Hvor fort renner livet ditt ut?

En britisk forsker vil regne ut hvor mye levetid sigaretter og dårlig kosthold koster deg om dagen – og hvor mye lengre du kan leve med fysisk aktivitet.

Cambridge-forskeren David Spiegelhalter prøver å gi folk en forståelse av hva råd om helse faktisk betyr. Idéen hans kommer fra at våre gode og dårlige vaner enten forlenger eller forkorter vår forventede levetid. Han understreker at dette handler først og fremst om kommunikasjon, og at det er betydelige metodiske usikkerhetsmomenter med i slike regnestykker.

Det han imidlertid trekker fram som «bonus» er at ved å følge helserådene vil bedre livskvalitet komme i tillegg til den økte forventede levealderen. Slik livskvalitet er enda verre å måle på bakgrunn av endringer i livsstil, derfor vil regnestykkene foreløpig omhandle endringer i forventet levealder.

Spiegelhalter foreslår å innføre begrepet «mikroliv». Ett mikroliv tilsvarer en halv time, siden 30 minutter er omtrent en milliondel av resten av livet til et ungt menneske.

Dersom du røyker to sigaretter per dag, mister du et mikroliv per dag. Dersom du røyker 20 sigaretter per dag, taper du ti mikroliv, som altså tilsvarer fem hele timer. Som et eksempel på hvordan dette kan kommuniseres i antirøykekampanjer illustrerer han dette med at døgnet kun ha 19 timer.

Det er uklart hvor mye alkohol kan endre forventet levealder, men mange studier foreslår at èn alkoholenhet per dag (for eksempel ett glass vin) kan gi et mikroliv.
Fysisk aktivitet i 20 minutter gir i følge hans beregninger to mikroliv (èn time) i gevinst.

Et viktig poeng ved disse hypotesene er at summen av helse og uhelse er noe som opparbeides gjennom hele livet. Det er altså viktig å innarbeide gode vaner tidlig.

Så kan du sette deg ned å regne litt selv!

Referanser
Forskning.no
British Medical Journal
DJ Spiegelhalter, C Sherlaw-Johnson, M Bardsley, I Blunt, C Wood, C and O Grigg. Statistical methods for healthcare regulation: rating, screening and surveillance (with discussion). J. Roy. Statist. Soc. Ser. A 175: 1-25, 2012