Hvilke skadetyper er mest utbredt i fotball?

Denne studien ser på hvilke skadetyper som er mest utbredt blant gutter i alderen 15-19 år som spiller fotball på landslagsnivå i Norge.

Innledning
I 2009 var det registrert 70 434 gutter i alderen 13-19 år som spilte aktivt fotball i Norge. Der ikke tidligere gjennomført større registreringer av skader blant gutter i alderen 15-19 år i Norge. Formålet med studien er å kartlegge skadeforekomsten blant landslagsaktuelle spillere i denne aldersgruppen, samt hvilke skadetyper som er mest utbredt og alvorlighetsgraden av disse. Det kan gi informasjon om hvilke skader det kan være viktig å forebygge.

Metode
Et spørreskjema for registrering av skader og alvorligheten av disse ble fylt ut av 15- og 17-åringer på G15- og G17-landslag i perioden 2007-2009. 138 15-åringer og 66 17-åringer svarte. Svarprosenten blant 15-åringene har vært 100% og 90% blant 17- åringene. Studien vil vare fram til 2012.

Resultater
Det er ankel-, kne-og lyskeskader som er de mest utbredt hos 15- og 17-åringene. Totalt rapporterte 48% av 15-åringene og 59% av 17-åringene at de har hatt en eller flere ankelskader de siste 2 årene. 47% av 15-åringene har hatt akutte lyskeplager.

53% av 15-åringene og 62% av 17-åringene har hatt belastningsskader.

Lyskeskader var mest utbredt blant 17- åringene. Skadene har holdt de borte fra kamp og trening i mange uker.36% av 15- åringene spiller på seniornivå. Resten spiller junior-og guttefotball. 54% av 15 åringene trener mer enn 14 timer fotball i uka. Blant 17-åringene spiller 92% på seniornivå. 82% av 17-åringene trener mer enn 14 timer fotball i uka.

Diskusjon/Konklusjon
Skadeforekomsten synes å være høy for både 15- og 17-åringene. Alvorlighetsgraden av skadene synes å øke dess høyere nivå de spiller på, spesielt gjelder dette 15-åringene. Det må diskuteres hvor stor belastningene skal
være hos disse unge spillerne og hvor fornuftig det er å la disse spille seniorfotball. Tiltak synes nødvendig for å begrense skadene hos våre mest talentfulle fotballspillere.

Kilde: FOREKOMST AV FOTBALLRELATERTE SKADER HOS GUTTER I ALDEREN 15-19 ÅR Selven T1, Østerås H2, Andersen TE3, Tjønna AE4 , Torstensen TA5 1Orkanger Fysioterapi og Osteopati AS,Orkanger, 2Høgskolen i Sør Trøndelag,Trondheim, 3Idrettens Helsesenter, Oslo, 4Medisinsk fakultet NTNU, Trondheim,5NTNU, Trondheim