Hva er god helse?

I 1946 kom Verdens Helseorganisasjon med en ny definisjon på helse – en definisjon ikke alle støtter.

 

Verdens Helseorganisasjon (WHO) definerer helse som «En tilstand av fullkomment legemlig, sjelelig og sosial velvære og ikke bare fravær av sykdom». Dette er en veldig bred definisjon, og WHO skriver selv at «Mange mener denne definisjonen fungerer dårlig fordi den er uoppnåelig».

Avstand fra døden

A.H. Steinhaus dro i 1936 koblinger mellom helse og fysisk form, og definerte den fysiske formen ut i fra hvor langt en person var unna døden. C. E. Willgoose derimot definerte i 1961 god helse som kapasiteten til å opprettholde den fysiske aktiviteten – og de to definisjonene er det flere som støtter seg til i 2015 også.

Medisinprofessor Jan Helgerud har forsket på helse og trening i mange år, og han er en av dem som ikke er helt enig med WHO sin omfattende definisjon. Han støtter seg heller til Willgoose og Steinhaus. Han sier at dersom man klarer å gjennomføre øvelser som holder din fysiologiske alder på et lavt nivå, og dermed får et lengre liv, kan man si at helsa er god.

 Med god helse mener jeg at man er i stand til å gjennomføre fire ganger fire styrke- og utholdenhetstrening, sier professoren som kan vise til gode forskningsresultater med akkurat disse øvelsene.

helgerud

Professor i Medisin, Jan Helgerud, mener definisjonen til WHO er for omfattende. Her avbildet med Cristiano Ronaldo.

Han legger også til at han er enig med den generelle medisinske definisjonen, som er at god helse er lik et liv med fravær av sykdom.

20 år i kroppen

Helgeruds kollega, professor Jan Hoff, er enig og sier at god helse henger tett sammen med den fysiologiske alderen man har.  De to professorene sier at dersom du gjennomfører to effektive økter i uka med langintervaller og styrketrening, sammen med en helgetur i skog og mark, vil du holde den fysiologiske alderen din på et lavt nivå – og holde på den gode helsa.

— Jeg mener at god helse er å holde seg 20 år gammel fysiologisk så lenge man kan i forhold til ikke selvpåførte lidelser, sier Hoff.

De to professorene støtter seg også til forskning som viser at fysisk aktivitet kan gi deg både et bedre og lengre liv.

janhoff

Professor ved NTNU, Jan Hoff, sier god helse henger tett sammen med den fysiologiske alderen.

Regelmessig fysisk aktivitet forebygger til sammen over 30 sykdommer, og kan til og med kurere lettere depresjoner, høyt blodtrykk og høyt kolesterolTrening kontra å sitte stille betyr i gjennomsnitt 15 leveår, har Hoff tidligere uttalt til Myworkout.

Et personlig spørsmål

I følge WHO er god helse også et personlig spørsmål – du definerer selv om du har god helse eller ikke ut i fra hvor godt liv du føler du lever. De mener helse er ikke bare er et medisinsk spørsmål, men også et sosialt og sjelelig tema.

— Helse, og spesielt god helse, er såpass subjektive begreper at jeg tror ikke vi har så mange andre valg enn å definere det ut i fra vårt eget utgangspunkt, sier Martin Rasmussen ved psykologisk institutt på NTNU.

— Jeg vil tro at dette er noe vi gjør både basert på hvordan helsen vår er sammenlignet med tidligere i livet og hvordan vi vurderer vår egen helse opp mot vår vurdering av andres helse, fortsetter han.

ps6

Martin Rasmussen ved psykologisk institutt sier vi ikke har så mange andre valg enn å definere vår egen gode helse.

Omfattende, men dekkende

Rasmussen liker WHOs definisjon av helse, og mener den dekker det viktigste.

— Den dekker mange viktig aspekter som faller utenfor definisjonene som kun fokuserer på sykdom, eller fravær av det.

Likevell sier psykologen at han skjønner folks skepsis til WHOs omfattende beskrivelse av god helse.

— Jeg kan være enig i at det etter denne definisjonen er omtrent umulig å oppnå en fullstendig toppskår i helsekategorien, men jeg ser ikke på det som et problem, forklarer han.

Uansett positivt

Men én ting er de fleste eksperter, før og nå, enige om; for å unngå livsstilssykdommer og få overskudd i hverdagen må du være fysisk aktiv, noe som også gir deg mer overskudd til å takle problemene du møter i hverdagen.

— Trening har vist seg å ha mange positive effekter på det psykiske. Det jeg har forsket på er lykke og humør, og da spesifikt på hvordan trening i barndom og ungdomstiden har langtidseffekter inn i voksenlivet. Andre effekter jeg kommer på i farten er lindring av mild depresjon, stressredusering, bedre selvtillit og økt kreativitet, avslutter Rasmussen.

Så uansett om du definerer din egne gode helse, eller er enig med Hoff, Helgerud, Steinhaus, Willgoose, Rasmussen eller WHO, må du opp av sofaen og bevege deg for å oppnå god helse – både psykisk og fysisk.

Artikkelen er levert i samarbeid med myworkout.no

Ingressbildet er levert av myworkout.no.