Hva er forskjell på smerte og lidelse?

Smerte er en normal del av livet. Nordmenn er blant de som rapporterer mest langvarige smerteplager; over en tredjedel av oss har daglige smerter. Men hvilke konsekvenser får det?

Smerte, i betydningen fysisk smerte, er en typisk sensorisk (føleorganbasert) opplevelse som kan beskrives som en ubehagelig viten om en skadelig påvirkning eller legemsbeskadigelse. Personer opplever smerte ved forskjellige daglige skader og piner, og nå og da ved mer alvorlige skader og sykdommer. Smerte defineres ofte som «en ubehagelig sensorisk eller følelsesmessig opplevelse assosiert med faktisk eller potensiell vevsskade, eller beskrevet i former for slik skade». Det skilles mellom akutt og kronisk smerte.

Behandling av smerter er et svært felt, både i vitenskapen og helsevesenet – og blant folk i det daglige. Nyere forskning setter lys på hva smerte egentlig er, og hvilke konsekvenser det kan få. I korte trekk er dette essensen: smerte som ikke oppleves som kontrollerbar kan gå over i lidelse. Lidelse innebærer noe destruktivt om at situasjonen truer personen sin identitet, og det følger veldig ofte depresjon og angst med.

Lidelse er en bredt definert negativ tilstand. Opplevelsen er oftest assosiert med en form for smerte og plage, nød og elendighet, men enhver form for tilstand kan være en lidelse hvis den subjektive opplevelsen fremkaller motvilje og ubehag. Smerte som ikke håndteres godt kan utvikle seg til lidelse, og lidelse bør derfor forebygges. Lidelse kan behandles, men det krever ofte profesjonell hjelp. Det krever også oppriktig innsats fra den det gjelder.

Det er uklart hvorfor nordmenn ligger i verdenstoppen i selvrapportert smerte. Det finnes ingen slik statistikk når det gjelder lidelse. Det er blitt sagt dette om hvordan man kan forebygge at en smertetilstand utvikler seg til en lidelse: «Det er ikke hvordan man har det, men hvordan man tar det, som er viktig».

Kunnskap om årsak til smerte og hvordan denne kan kontrolleres blir dermed sentral. Her spiller trening en viktig rolle.

Referanser
Nordtvedt, Finn. Når smerte blir lidelse. Forskning nr. 3, 2008; 3: 144-151
Wikipedia