Hva er fettlever?


Styrketrening i kampen mot fettlever;
Kan styrketrening være et effektivt våpen i kampen mot ikke alkoholisk fettlever sykdom?


Ikke alkoholisert fettlever
er en sykdom der fettmengden i leveren øker kraftig uten bruk av mye alkohol. Tilstanden medfører ofte betennelse i leveren og kan i verste fall ende med leversvikt og tidlig død.
I dag behandles fettlever med livsstilsendring som medfører vektreduksjon. Varig vektreduksjon kan ofte være vanskelig å få til for en del, og en forsker i dag på betydningen av forskjellige intervensjoner uten vekttap.
Utholdenhetstrening har vist seg å kunne forbedre leverfunksjonen hos pasienter med ikke alkoholisert fettlever, men ikke alle trivs med denne treningsformen. Observasjonsstudier har vist at det er en sammenheng mellom styrketrening og lavt innhold av fett i leveren, og engelske forskere tok på seg og undersøke effekten av styrketrening på fettnivå i leveren hos personer med ikke alkoholisert fett lever.

Hva gjorde de
21 menn og kvinner med fettlever ble inkludert i studien og ble delt inn i ei treningsgruppe (11 stk) og ei kontrollgruppe som fikk vanlig pleie (10 stk). I 8 uker trente de styrke 3 ganger i uka med mål om å øke styrke men unngå vektreduksjon.  De utførte totalt 8 øvelser som tok for seg hele kroppen. I starten trente de på 50 % av 1RM (det de maksimalt klarte å løfte en gang) i to runder (sirkeltrening). De økte belastningen gradvis slik at alle i løpet av uke 7 utførte 3 runder på 70 % av 1RM. Flere tester ble utført før og etter treningsintervensjonen, blant annet kroppssammensetning, livvidde, lever og bukfett, glukosetoleranse (75 gram glukose) og fettforbrenning i hvile og ved aktivitet (50 % av maksimalt oksygenopptak på ergometersykkel).

Hva fant de ut
Ingen trakk seg fra studien og alle i treningsgruppa fullførte samtlige 24 treningsøkter. 2 personer i kontrollgruppa ble ekskludert fra analysene på grunn av vekttap på over 2.5 % fra starten av studien.
Det var ingen forandring i vekt, kroppssammensetning, bukfett, livvidde eller underhudsfett. Styrketrening medførte en 13 % relativ reduksjon i leverfett mens kontrollgruppa ikke fikk noen nedgang.
Det var derimot ingen signifikant forskjell mellom gruppene. 3 deltakere i treningsgruppa gikk derimot fra å ha fettlever til å oppnå normale verdier. Ingen i kontrollgruppa oppnådde normale i løpet av studien. Glukosetoleranse og insulinsensitivitet forbedret seg i treningsgruppa, men igjen ble det ingen signifikant forskjell i forandring mellom gruppene. Treningsgruppa fikk høyere fettforbrenning ved aktivitet sammenlignet med kontrollgruppa etter 8 uker med styrketrening. Fettforbrenningen i hvile forble uforandret hos begge gruppene.

Hva forteller resultatene oss
Det er fort gjort å si at styrketrening ikke har en effekt på fettlever fordi resultatene ikke oppnår signifikant forskjell. Men det er viktig å huske på at det var få deltakere med og relativ kort studieperiode. Flere deltakere og lengre treningstid kunne medført at vi fikk en forskjell mellom gruppene som var signifikant. Likevel er resultatene små i forhold til hva en oppnår med vektreduksjon, noe som tyder på at en total livsstilsendring er å foretrekke fremfor kun styrketrening alene. Likevel gir studien indikasjoner på at styrketrening kan bli en del av et livsstilsopplegg i kampen mot fettlever. Mer studier trengs derimot for å fastslå hvor stor rolle styrketrening kan spille.

Kilde
Hallsworth et al (2011) Resistance exercise reduces liver fat and its mediators in non-alcoholic fatty liver disease independent of weight loss. Gut. 60(9): 1278-1283.