Hva du tror på kan gjøre deg fet

Din tro om årsak til overvekt kan forutsi din egentlige vekt.  Dette viser ny forskning.

Studien  er gjengitt i journal of the Association for Psychological Science.

Overvekt er blitt et økende helseproblem i verdens befolkning, og hele to-tredeler av den voksne amerikanske befolkningen er klassifisert som overvektige.  Forskerne av denne studien ville undersøke om tro hadde noe påvirkning på denne utviklingen.

En internettbasert undersøkelse viste at respondentene hadde to klare årsaksforklaringer til overvekt: dårlig kosthold og mangelfull/for lite trening.  På tredjeplass, langt bak de to første årsaksforklaringene, kom troen på geners innvirkning.

For å undersøke dette mer grundig, gjennomførte forskerne flere studier på tre ulike kontinent.  Resultatene fra Korea, USA og Frankrike viste det samme mønsteret. I tillegg viste resultatene fra disse studiene at menneskene som hadde kosthold som hovedårsak, hadde en lavere BMI enn de som hadde for lite trening som årsak.

Forskerne var overrasket over at tro hadde en større effekt på en persons BMI enn kjente vitenskapelige faktorer som sosioøkonomiske status, alder, utdanning, ulike medisinske tilstander og sovevaner.

Ut fra dette ble det laget en hypotese om at personers tro og deres BMI kan påvirke hvor mye vi spiser.

En studie med kanadiske forsøkspersoner viste at personer som tror at overvekt skyldes for lite trening spiste mer sjokolade enn personer som tror overvekt skyldes dårlig kosthold.  En studie med forsøkspersoner fra Hong Kong viste det samme.

Funnene fra denne studien viser at vår hverdagstro om overvekt kan på virke våre spisevaner og dermed vekten vår.

I følge forskerne er dette den første studien som har funne en sammenheng mellom menneskers tro og overvekt.

Forskerne mener at resultatene fra denne studien viser at helsekampanjer rettet mot overvekt ikke bare må ha fokus på atferd, men også menneskers tro.

Kilde: Psychol Sci. 2013 June. Lay Theories of Obesity Predict Actual Body Mass.McFerran B, Mukhopadhyay A. Source 1Ross School of Business, University of Michigan.