Hundeiere er spreke

Studie viser at det å eie hund kan øke aktivitetsnivået.

Bakgrunn for studien var å analysere hvordan det å eie hund påvirker fysisk aktivitetsnivå. Forskerne ønsket å få en beskrivelse av aktivitetsmønster til mennesker som går tur med hunden sin.

Informasjon ble innhentet fra 5902 forsøkspersoner. Av dem eide at 41 % av hund.

Av dem 41 % opplyste 61 % at de gikk tur med hunden sin minst 10 minutter daglig.  Men bare 27 % gikk tur med hunden mer enn 150 minutter per uke.

Å eie hund gav større sjanse for økt aktivitetsnivå og trening på fritiden.

En sammenligning mellom hundeeiere og ikke hundeeiere viste at det er 34 % større sjanse for hundeeierne at de oppnådde en treningsmengde på 150 minutter per uke.

Odds for å gå tur var 69 % høyere for hundeeiere sammenlignet med dem som ikke eide hund.

Forskerne konkluderer med at å eie hund gir økt fysisk aktivitetsnivå, men at en god del av hundeeierne ikke går tur med hunden sin.

Å promotere tur med hunden sin vil øke fysisk aktivitetsnivå hos hundeeiere.

Kilde: J Phys Act Health. 2011 Mar;8(3):436-44. The impact of dog walking on leisure-time physical activity: results from a population-based survey of Michigan adults. Reeves MJ, Rafferty AP, Miller CE, Lyon-Callo SK.Source Dept of Epidemiology, Michigan State University, East Lansing, MI, USA.