Helsestress!

En svensk undersøkelse viser at hele 40 % opplever helsestress.

Kjenner du deg stresset over at du ikke trener eller spiser sunt nok?  Da er du ikke alene.  En svensk undersøkelse viser at hele 40 % av svenskene i alderen 15 – 79 år føler seg stresset over at de ikke har en sunn nok livsstil.  Dette skriver arbetsliv.se.

Mange liker diskusjoner om trening og kosthold i lunsjpauser og blir motiverte av statusoppdateringer i sosiale medier, mens andre blir stresset av dette.

Kvinner mer utsatt for helsestress

Kvinner opplever dette stresset mer enn menn.  Denne undersøkelsen viser at 46 % av kvinnene opplever slikt stress, mot 34 % av mennene. Statusoppdateringer i sosiale medier om kosthold og trening og lesestoff om helse og livsstil i tradisjonelle medier er de største kildene til stress.

-For en person med dårlig selvfølelse og dermed stort behov for bekreftelse fra andre, kan treningen eller behovet for å spise riktig gå over styr.  Jeg møter ofte mennesker som trener for hardt til at kroppen skal kunne ta seg inn igjen. Varsellampene bør begynne å blinke når folk ikke kan står over en treningsøkt, at de blir stadig trøttere, oftere forkjølet og mer stresset, sier helseutviklingskonsulent Anne Aren.

Undersøkelsen ble gjennomført i desember 2013 og 1001 personer ble intervjuet.  Av disse av 542 menn og 459 kvinner.