Helsebeviste norske rekrutter?

70 % av norske rekrutter er veldig opptatt av å ha god helse. 31 % er veldig opptatt av å være slank. Hvordan gjenspeiler denne holdningen seg i trening og matvaner hos unge norske rekrutter? En norsk studie utført på rekrutter ved Værnes gir oss en pekepinn. 

578 norske rekrutter stasjonert ved Værnes deltok i undersøkelsen der de ble spurt om sitt syn på egen helse. I tillegg svarte de på spørsmål om hvor opptatt de var av å være slank og hvor mye og hvor hardt de trente. For å kontrollere kostholdet førte deltakerne kostholdsdagbok i fire dager. Rekruttene hadde en gjennomsnittsalder på 19 år, og de fleste var normalvektige (70 % med BMI under 25).

Påvirket hjemmefra
Både kosthold i leiren og tidligere hjemme ble rapportert og det viste seg at de som spiste mye frukt og grønt hjemme valgte lignende spisemønster mens de var i leiren. Det samme registrerte en for brus og andre leskedrikker. Soldatene tok dermed med seg en del av sitt spisemønster hjemmefra og skiftet ikke helt på grunn av nye omgivelser.

Helse og utseende
Hele 70 % av rekruttene rapporterte at de var veldig opptatt av å ha god helse. I tillegg rapporterte 31 % at de var veldig opptatt av å være slank. 35 % rapporterte at de var opptatt av å være slank, men bare til en viss grad. Blant de som syntes det var viktig å være slank var det større inntak av frukt og juice i tillegg til at de trente mer. Det var derimot ingen forskjell i BMI mellom de som trente mye og lite. En svakhet her er at BMI ikke tar hensyn til kroppssammensetning. Det er en mulighet at de som trente mye hadde mer muskler og mindre fett, til tross for samme vekt som de som ikke trente.

En interessant detalj er at de soldatene som hadde BMI under 25 hadde høyere inntak av brød og grønnsaker enn de som hadde BMI over 25. I tillegg var det mer sannsynlig at soldater med høyt inntak av grønnsaker, poteter, brød, frukt og juice hadde lav BMI. Det er likevel viktig å påpeke at det her er snakk om sammenhenger mellom variabler, og at de ikke nødvendigvis påvirker hverandre direkte (årsak/virkning).

Konklusjon
Studien viser at hele 66 % av soldatene hadde et vist ønske om å være slank og at 70 % hadde et sterkt ønske om bedre helse. Fokuset på å være slank hadde størst innflytelse på fysisk aktivitet og mindre på kosthold. Til tross for fokuset på å være slank var ikke soldatene særlig restriktive på leskedrikk, ”fast food” og annet snacks i forhold til soldater som ikke hadde slankefokus. Studien har flere svakheter i muligheter for feilrapportering, kan ikke påvise årsakvirkning sammenheng og bruker BMI og ikke fettprosentmål. Likevel viser den oss at unge menn som skal inn i militæret er helsebeviste, så gjenstår det bare for militæret å utnytte dette ønsket og hjelpe soldatene til å oppnå bedre helse.

Kilde
Uglem et al (2011) Body weight, weight perceptions and food intake patterns. A cross-sectional study among male recruits in the Norwegian National Guard. BMC Puplic Health. 11: 343.