Gutter og jenters kroppsideal

Forskning utført ved NTNU i Trondheim viser at guttene ønsker å være sterke, raske og gode i sport mens jentene er mest opptatt av å være tynne og pene.

Forsker Anne Klomsten ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har undersøkt fysisk selvoppfatning hos 1098 gutter og jenter i alderen 10-15 år.  Spørreskjema som er benyttet kartlegger individets fysiske selvoppfatning, herunder både utseende og fysiske evner.

Studien viste at en ideell jentekropp er tynn, men veltrent, har fine pupper og stram rumpe, og krones med et pent ansikt.  Gutters ideal er veltrent og sterk kropp, med synlige magemuskler og store armmuskler.

Vektlegging av utseende og kroppstykkelse var stor når ungdommene skulle vurdere sin egen verdi.

Videre ble det undersøkt  hvilke kroppslige egenskaper ungdommene vurderer som maskuline og feminine og hvordan de vurderer egen kropp og prestasjoner. Resultatene viste et tradisjonelt og stereotypt syn på dette og ungdommene gav uttrykk for at det er viktig for dem å leve opp til disse idealene.

Guttene vurderte det å være flink i idrett som en maskulin egenskap og de legger vekt på det å ha god utholdenhet, styrke og synlige muskler.  For jentene er det viktigere å ha et bra utseende enn å prestere godt sportslig.
På området selvoppfatning av egen kropp er det klare forskjeller mellom kjønnene.  Her viste resultatene at guttene har gjennomgående bedre selvoppfatning enn jentene. 

Kilde: artikkel bygger på intervju med Anne Klomsten på nettstedet Kilden til Forskningsrådet (http://kilden.forskningsradet.no/c16880/artikkel/vis.html?tid=43494)