Gravid, trøtt og i dårlig humør?

Kanadiske forskere mener trening kan være løsningen på dette.

Negative psykologiske tilstander som depresjon, utmattelse og angst oppleves av mange kvinner under graviditeten.  Denne studien hadde til hensikt å undersøke om deltakelse i fysisk aktivitet under graviditeten gav påvirket psykologiske velvære blant  kvinner som i utgangspunktet va inaktive.

Forsøkspersonene var 56 kvinner med en gjennomsnittsalder på 30,3 år.  De gjennomførte en spørreundersøkelse før og etter den 4 ukers lange treningsperioden.

Treningen bestod i 30 minutters økter med moderat til hard intensitet, totalt 150 minutter per uke. Treningsprogrammet var utarbeidet etter anbefalingene fra de kanadiske helsemyndighetene.

Resultatene viste at forsøkspersonene som fulgte de kanadiske anbefalingene for daglig fysisk aktivitet de 4 ukene målingene ble gjennomført, fikk en reduksjon av depresjoner og utmattelse og kom i bedre humør.

Fra et psykologisk helseperspektiv viser disse funnene at det er viktig at også gravide fortsetter med trening også under graviditet.

Kilde: Psychol Health. 2013 Jul 10Tired, moody and pregnant? Exercise may be the answer.Gaston A, Prapavessis H.Source a School of Kinesiology, The University of Western Ontario , London , Ontario , Canada.