God fysisk form gir bedre hjernekapasitet hos barn

Barn og unge med god utholdenhet har større hjerne enn barn med dårligere utholdenhet.

 

Det viser en helt ny studie fra hjerneforskere i USA. Det er nok et tydelig hint i forhold til hvordan man på bred basis kan legge til rette for bedre hukommelse, læring og oppmerksomhet.

Forskerne brukte MR for å studere eventuell forbindelse med hjernens størrelse og oppbygning opp mot fysisk form. 24 barn på 9-10 år var inkludert, og de som var i god fysisk form hadde hjerner med signifikant mer hvit materie. Det er her nettverk av nervefibre finnes som sender signaler mellom ulike deler av hjernen. Dette stemmer bra med tidligere funn på samme sammenheng i går hjernematerie, som er sentrale for læring og hukommelse. Det er ifølge forskerne mulig at barn med god utholdenhet har raskere ledning av nervesignaler mellom hjerneregioner som er viktig for mentale funksjoner.

Den fysiske formen ble testet ved maksimalt oksygenopptak på tredemølle. De fysisk aktive barna hadde et gjennomsnittlig maksimalt oksygenopptak på 52 ml/kg/min, mens de mer sedate hadde tilsvarende tall på 35.

Dette er banebrytende forskning, men forfatterne av studien er forsiktige med å diskutere konsekvensene av resultatene. Siden man ikke har fulgt barna sin utvikling vet man ikke hva som er årsak og hva som er virkning, kun at det er en sammenheng. Det er imidlertid klare funn også på prestasjonstester både mentalt og fysisk, slik at det er en opplagt indirekte oppfordring til å forsterke fokus på at barn må ha tilstrekkelig fysisk aktivitet.

Det er liten kunnskap om hvilken type fysisk aktivitet som anbefales. Det finnes heller ingen konkret vitenskapelig sammenheng mellom dosering. Helsedirektoratet i Norge opprettholder sin generelle anbefaling om 60 minutter fysisk aktivitet til barn og unge HVER DAG. Aktiv leik teller som fysisk aktivitet i denne sammenhengen, og de 60 minuttene kan deles opp i flere deler.

 

 

Referanse:

Chaddock-Heyman L, Erickson KI, Holtrop JL, Voss MW, Pontifex MB, Raine LB, Hillman CH, Kramer AF. Aerobic fitness is associated with greater white matter integrity in children. frontiers in Human Neuroscience 2014.